I AM SERVANT

Dienen is de basishouding van de Hemel. Het Koninkrijk van God zet daar een hele andere standaard niet dan de wereld. Leiderschap is dienend, we mogen ook elkaar dienen.

En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Efez. 1:7; 1 Tim. 2:6; 1 Petr. 1:19Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen (Mattheüs 20:25-28)

Dienen is handen en voeten geven aan liefde. Liefde zichtbaar maken. Het komt voort uit het karakter van Jezus en geeft ons de mogelijkheid om Hem te weerspiegelen naar elkaar en in deze wereld.  Dienen is een pad lopen van zelfopoffering vanuit liefde voor de ander! De manier om elkaar te eren, het Koninkrijk van God zichtbaar te maken en daarin Gods zegen te ontvangen.  (Romeinen 12:1-2)

“En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus”. Kolossenzen 3:23-24 

Dienen is ook de manier om je plaats in het Lichaam van Christus, Zijn gemeente, te ontdekken. Deze plaats in te nemen en gaan functioneren zoals God ook jou bedoeld heeft. Dienen is een uiting van verwondering en dankbaarheid. En als je op een gezonde manier dient, in een gezonde omgeving waarin je, jezelf kunt zijn dan bewaak je grenzen en doe je dat wat je doet voor Jezus zelf. (Colossenzen 3:17)

‘En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. ‘ Kolossenzen 3:17

Blogs: I AM SERVANT

ONZE KERNWAARDEN

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

God is Goed!

Dit lied beschrijft zo mooi Gods goedheid. Hij is een Goede Vader en Zijn liefde maakt ons tot wie wij zijn.

You’re a good good Father, that’s who you are and I’m loved by you that’s who I am.