RELATIE BRENGT BEWEGING

Wij geloven dat alles wat we doen ten dienste moet staan van het opbouwen van relatie. Verticaal met God en horizontaal met elkaar. Boven alles is de verticale relatie met God bepalend. Dit is de enige relatie die nooit teleurstelt en die jouw in beweging kan houden. Deze relatie is ook de enige gezonde basis voor het ontwikkelen van een gezonde horizontale relatie met elkaar. Waarvan wij op grond van Gods Woord geloven dat deze relaties ontzettend belangrijk zijn. Want alleen samen, met elkaar, groeien we in de kennis en volheid van God. (Efeze 3:18,19)

Wij geloven ook dat we in een geweldige enerverende tijd leven. Een tijd waarin wereldwijd de kerk zich weer bewust wordt van haar roeping en rol. Een tijd ook waarin de Kerk, het lichaam van Jezus een transitie of reformatie doorgaat van een bijna passieve rol naar een zelfbewuste en actieve rol. Deze verandering of reformatie vraagt om flexibiliteit en vernieuwing van bestaande structuren en denkwijzen. Christenen gaan in beweging komen en worden zich bewust van wie ze zijn. Ontwaak, sta op en kom in beweging!

Het is onze missie om mede die beweging te brengen. Beweging te brengen die een cultuur verandert. Beweging te brengen die gezinnen, kerken, wijken en steden verandert. Beweging te brengen die de cultuur van het Koninkrijk van de Hemel zichtbaar maakt en daarmee God zelf zichtbaar maakt in de wereld. Waar dit zichtbaar wordt, is er sprake van opwekking en herleving.

We willen beweging brengen door het organiseren van events, cursussen, outreaches en workshops en het planten van gemeenten. Deze activiteiten zullen als doel hebben om Christenen te activeren zodat ze gaan bewegen in vrijmoedigheid. Daarnaast richten we ons actief op het online zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Wij geloven in creativiteit omdat we kinderen zijn van een creatieve God.

Wij geloven ook dat onze missie zo groot is als Gods droom, namelijk de redding van alle mensen. (1 Timoteüs 2:4, 2 Petrus 3:9). Wij geloven dat God de gemeente als het Lichaam van Christus in beweging wil zetten om Zijn droom te bereiken. Omdat Hij van mensen houdt. Wij geloven van daaruit ook dat onze missie zo groot is als jouw dromen en de bestemming die God voor jou heeft voorbereid. (Efeze 2:10) Daarom zullen we ook zoeken naar mogelijkheden om jou te ondersteunen en je te helpen je bediening te ontwikkelen.

We geloven niet in grenzen die door mensen zijn gemaakt. Daarom hebben al onze samenkomsten en events een verbindend karakter en staan ze open voor iedereen. Wij werken samen met alle soorten denominaties, kerken, gemeenten en interkerkelijke stichtingen.

Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze 3:18,19

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Matheus 6:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10

De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

“Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.”

Hosea 10:12

Voorbeelden van “ik ben teksten”

 • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12).

 • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)

 • Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

 • Ik ben uit God geboren (1 Joh 5:18)

Over de naam I AM

Het I AM logo symboliseert het verlangen van deze bediening. We hebben geprobeerd om beelden die God ons heeft laten zien voor deze bediening in één symbool te vangen; Beweging, Golf, Water, Vuur, Wind, Veelkleurigheid, Liefde, Hart, Vermenigvuldiging, Veiligheid en Geborgenheid.

De naam I AM staat voor IK BEN, dat is de naam waarmee God zich bekendmaakt in Exodus 3:14. Hiermee openbaart God zich als de allerhoogste identiteit en laat geen enkele ruimte voor twijfel. IK BEN DIE IK BEN. Wij zijn echter naar het beeld van God geschapen en God wil Zijn beeld in ons herstellen, zodat Hij zichtbaar wordt in de wereld. We mogen op Hem lijken. Je vindt daarom ook vele ‘ik ben’ teksten in de bijbel die iets zeggen over wie wij zijn in Christus. Teksten die iets zeggen over onze roeping en bestemming als gelovigen. Teksten waarmee God zichtbaar maakt wat onze werkelijke identiteit is.

Wij geloven en kiezen ervoor dat wij als zonen en dochters van die Vader, met zo’n identiteit, ook op eenzelfde manier in het leven moeten leren staan. Weten wie je ben in Hem. Zonder ruimte voor twijfel, zonder ruimte voor schaamte, angst of schuld. Ik ben geliefd, ik ben krachtig, ik ben mooi, ik ben gewild, ik ben creatief, ik ben een heilige, ik ben … Als we op die manier in het leven staan, zal er een cultuur uit ons vloeien die als vanzelf de wereld om ons heen verandert.

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”

1 Johannes 4:17

I AM TEAM

Maak kennis met ons team. Wij zijn trots op elkaar! Een prachtige veelkleurige en veelzijdige groep mensen van alle leeftijden en met hele verschillende bedieningen, passies en roepingen, maar met één gezamenlijk doel… Jezus liefde bekend te maken aan iedereen!

We geloven in en praktiseren dienend leiderschap. Leiderschap wat gericht is op de ontwikkeling van de ander.

Wij geloven dat we;

“samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus” Efeze 3:18

I AM
I AMPeter van den Bosch
 • Je mag me wakker maken voor:
  Een mooie natuurwandeling.

 • Mijn favoriete quote:
  “Psalm 23”

 • God is voor mij:
  Mijn Hemelse Vader die er altijd voor mij is.

 • Ik verlang naar:
  Het steeds meer openbaar worden van Gods Koninkrijk hier op aarde.

I AM
I AMJudith van den Bosch
 • Je mag me wakker maken voor:
  Een ballonvlucht of zwemmen met dolfijnen dit gebeurd niet dagelijks dus laat me maar lekker slapen en dromen van God dromen. Dit staat nml op mn verlanglijstje.

 • Mijn favoriete quote:
  “Alleen ga je sneller maar samen ga je verder.”

 • God is voor mij:
  Mijn leven, mijn vreugde, mijn bron, mijn hoop, mijn verwachting

 • Ik verlang naar:
  Meer en meer en meer en meer van God. In eerste plaats om dicht bij Hem te zijn daarnaast veel vrucht te mogen dragen in het specifieke verlangen wat God in mij gelegd heeft.

I AM
I AMJoost Coumou
 • Je mag me wakker maken voor:
  Biefstuk en gebakken eerepels, of lekker laten liggen!

 • Mijn favoriete quote:
  “God’s Plan is Bigger than your mistakes…”

 • God is voor mij:
  Onzichtbare meekijker… Degene die mij echt kent!

 • Ik verlang naar:
  Hem beter leren kennen… dat mensen onverwachts keihard versteld zullen staan van zijn Werkelijkheid, Power en Vaderliefde!

I AM
I AMDite Coumou
 • Je mag me wakker maken voor:
  Een goed gesprek met God, Chocola en Tapas oh en Ben & Jerry’s

 • Mijn favoriete quote:
  “For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.” (2 Timothy 1:7)

 • God is voor mij:
  Mijn Redder en Vriend, Hij geeft mij leven en toekomst in overvloed

 • Ik verlang naar:
  Dat wij allemaal zullen doen wat Jezus deed en méér, zodat Zijn koninkrijk komt en we hem zullen kennen zoals Hij is.

I AM
I AMAlbert van der Heide
 • Je mag me wakker maken voor:
  Carpaccio met een lekker wijntje.

 • Mijn favoriete quote:
  “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.” (Psalm 50:23)

 • God is voor mij:
  Het beste wat me ooit is overkomen.

 • Ik verlang naar:
  Herleving; dat heel vele mensen een aanraking zullen gaan krijgen van de liefde van God. Dat er een nieuwe passie zal ontbranden en tekenen en wonderen in liefde Gods Koninkrijk zichtbaar zal maken.

I AM
I AMMichelle van der Heide
 • Je mag me wakker maken voor:
  Probeer mij maar eens wakker te krijgen (Psalm 3:6) ;-)

 • Mijn favoriete quote:
  “Bij God zijn alle dingen mogelijk” (Mattheus 19:26).
  “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft” (Marcus 9:23)

 • God is voor mij:
  Het begin, het einde, gewoon Alles!!!

 • Ik verlang naar:
  Echtheid en radicaliteit. En naar opwekking, een beweging van God die vele mensen bij Jezus brengt!

I AM
I AMRobin van der Heide
 • Je mag me wakker maken voor:
  Een lekkere kogelbiefstuk met champignons, friet en peper-roomsaus

 • Mijn favoriete quote:
  “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.” (Galatians 5:22-23)

 • God is voor mij:
  Een Vriend voor het leven, de allerbeste Vader en de Hoop van de wereld

 • Ik verlang naar:
  Een opwekking waarin de Heilige Geest ruimte krijgt om te bewegen. Levens die veranderd worden door God’s Kracht en dat echte Liefde ontwaakt wordt in onze harten.

I AM
I AMBert IJspeert
 • Je mag me wakker maken voor:
  Nen

 • Mijn favoriete quote:
  “God kan zijn ogen niet van je afhouden!” (Job 36:7)

 • God is voor mij:
  Papa

 • Ik verlang naar:
  Genade en Waarheid.

I AM
I AMNen IJspeert
 • Je mag me wakker maken voor:
  Mijn kleinkinderen

 • Mijn favoriete quote:
  Psalm 23

 • God is voor mij:
  Onvoorwaardelijke liefde, Pappa, Vader, rustpunt

 • Ik verlang naar:
  Dat de wereld en mijn familie ziet wie God werkelijk is: vol liefde en genade, en ook wat Here Jezus voor een ieder gedaan heeft.

I AM
I AMLenneke van der Jagt
 • Je mag me wakker maken voor:
  Helemaal niets! :)

 • Mijn favoriete quote:
  “Waarachtig ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.” (Johannes 14:12-14)

 • God is voor mij:
  Mijn veiligheid, mijn Vader, mijn vriend!

 • Ik verlang naar:
  Een gezonde, stralende bruid, een gemeente die functioneert zoals het is bedoeld!

I AM
I AMAart van der Jagt
 • Je mag me wakker maken voor:
  IJs!

 • Mijn favoriete quote:
  “God is goed! Dat is de basis voor alles.”

 • God is voor mij:
  Mijn leven!

 • Ik verlang naar:
  Het openbaar worden van de zonen en dochters van God!

I AM
I AMRoland Kasius
 • Je mag me wakker maken voor:
  Familietijd en dag naar strand van Zoutelande.

 • Mijn favoriete quote:
  Jes 61:1-3 & Hebr 4:12-13

 • God is voor mij:
  Mn Vader, Maker, Vriend en Bron van leven

 • Ik verlang naar:
  Het Koninkrijk van God dat hier op aarde meer en meer zichtbaar wordt Math 6:10.

I AM
I AMBarbara Kasius
 • Je mag me wakker maken voor:
  Cappuchino met lekker veel schuim

 • Mijn favoriete quote:
  Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Jesaja 60:1

 • God is voor mij:
  degene waar ik tegen alles vertel, waar ik bij huil, waar ik mee lach, waar ik altijd terecht kan, kortom de tofste Vriend die je maar kan hebben.

 • Ik verlang naar:
  Echtheid!

I AM
I AMHeleen Verbeek
 • Je mag me wakker maken voor:
  Lekker eten en reizen

 • Mijn favoriete quote:
  “Vrijheid, vreugde en herstel” (Jesaja 61:1-3)

 • God is voor mij:
  Mijn Vader, verlosser, bevrijder. De God die in staat is het onmogelijke mogelijk te maken.

 • Ik verlang naar:
  Zijn koninkrijk in alle facetten op aarde!

I AM
I AMBas Villerius
 • Je mag me wakker maken voor:
  Echt niets!

 • Mijn favoriete quote:
  “God kan zijn ogen niet van je afhouden!” (Job 36:7)

 • God is voor mij:
  Triple-A: awesome, all, always.

 • Ik verlang naar:
  De perfecte liefde van de Vader zichtbaar maken!

I AM
I AMHerma Villerius
 • Je mag me wakker maken voor:
  Een massage!

 • Mijn favoriete quote:
  “De vreugde van de Heer is mijn kracht! ….En ik zing UW halleluja, halleluja, Amen!!”

 • God is voor mij:
  Mijn alles, mijn Geliefde, mijn Bron van vreugde en LÉVEN!

 • Ik verlang naar:
  Meer God op aarde brengen en straks meer mens(en) in de hemel om Hem te prijzen!

I AM
I AMDennis de Winter
 • Je mag me wakker maken voor:
  Patatje mayo/pinda (of gewoon heel lekker eten)

 • Mijn favoriete quote:
  “Psalm 40:2 Ik bad vurig tot de Heer. En Hij luisterde toen ik Hem om hulp riep. / 4 En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken.”

 • God is voor mij:
  Een Vader, of ik nu goed of slecht doe, Hij is er altijd met Zijn armen wijd open!

 • Ik verlang naar:
  Het bovennatuurlijk in het natuurlijke te zien. Dat in alles wat we doen God zichtbaar is.

I AM
I AMLinda de Winter
 • Je mag me wakker maken voor:
  Een patatje oorlog. Verder word ik liever niet gestoord. ;)

 • Mijn favoriete quote:
  “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Mattheüs 5:8”

 • God is voor mij:
  Mijn zekerheid. Mijn Vader die altijd trouw is.

 • Ik verlang naar:
  Echtheid en complete heelheid naar geest, ziel en lichaam. Dat we doordrenkt zullen zijn van Zijn liefde.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”

Johannes 14:12

Stel uw vragen.

Rekeningnummer
Stichting I AM
NL49 INGB 0008 1221 12

Locatie training, outreaches en kantoor:
Maasplein 66
3331LC Zwijndrecht
info@iamloved.nl
Tel. 06-28476350
KvK. 69736863

Locatie samenkomsten zondag H-I-Ambacht
Hoge Kade 50
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

Locatie woensdag avonden H-I-Ambacht:
Vijverhof 10
3341 TS Hendrik-Ido-Ambacht

Locatie Dordrecht (Bonfire)
Wijnstraat 117
3311BT Dordrecht

NB: Check altijd even onze agenda voor de juiste locatie.

“I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfbewust in alle vrijheid en vanuit een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op aarde.”

ORGANISATIE

De naam van de instelling
Stichting I AM
Stichting I AM heeft een de ANBI status sinds 02 oktober 2017.
Giften aan een stichting met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting.

Is de instelling publiekelijk bekend onder een andere naam dan in de statuten?
I AM en I AM Loved

RSIN/fiscaal (identificatie) nummer: 8579 90 494

Adres: Polre 3, 3332 RM, Zwijndrecht

Bestuurssamenstelling
L.F. (Albert) van der Heide (voorzitter)
B.I.J. (Barbara) Kasius (secretaris)
E.H. (Lenneke) van der Jagt (penningmeester)

Doelstelling
I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfbewust in alle vrijheid en vanuit een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op aarde.

Beleidsplan
Het voor de ANBI aanvraag ingediende beleidsplan vindt u door hier te klikken.

Beloningsbeleid
Zoals in het beleidsplan terug te vinden is worden er geen beloningen verstrekt voor werkzaamheden van bestuur, mederwerkers of vrijwilligers .

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk het beleidsplan.

Financiële verantwoording
Het financieel verslag van 2017 zal voor juni 2018 hier terug te vinden zijn.

Beleidsplan downloaden

ONZE KERNWAARDEN

Deze kernwaarden zijn bepalend voor onze cultuur.

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.