I AM LOVED

IK BEN GELIEFD. Weten dat je geliefd bent is de basis van je identiteit.

Ik ben intens geliefd. Onvoorwaardelijk geliefd. Geliefd door dé Bron van eeuwige liefde. Geliefd door de God die liefde ís!

Zijn liefde is onvoorwaardelijk en niet gebaseerd op iets wat ik heb gedaan. Of ik iets goed heb gedaan, of ooit goed zal doen is niet de reden van Zijn liefde van mij. Maar Zijn liefde is gebaseerd op iets wat buiten mij is omgegaan. Zijn liefde is gebaseerd op iets wat Hij zelf heeft gedaan, dat maakt dat het ook oneindig betrouwbaar is.

‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’ 1 Johannes‬ ‭4:16‬ ‭

Ik ben geliefd. Dat is de diepste vervulling van de verlangens van mijn hart. Vanaf het moment dat je als mens ontstaat, zelfs al in de buik van je moeder, is er die behoefte aan liefde en acceptatie. Een behoefte die uiteindelijk niet kan worden bevredigd door mensen, omdat zij altijd tekortschieten. Die diepe honger naar liefde en acceptatie kan alleen worden vervuld vanuit een connectie met God.

God heeft er alles aan gedaan om die ene unieke liefdesband te herstellen. Daarvoor heeft Hij zichzelf vernederd. Is Hij mens geworden.

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.’ Johannes‬ ‭3:16-17‬ ‭

 • Hij is gehaat, zodat wij geliefd kunnen worden.
  Hij is afgewezen, zodat wij geaccepteerd kunnen worden.
  Hij is bedroefd, zodat wij getroost kunnen worden.
  Hij is verbrijzeld, zodat wij geheeld kunnen worden.
  Hij is verwond, zodat wij mogen genezen.
  Hij is gestraft, zodat wij in vrede mogen leven.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn [eigen] weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Jesaja 53:5-6

I AM LOVED = Je bent zo geliefd dat je nooit meer ergens bang voor hoeft te zijn. Niet bang voor veroordeling, niet bang voor straf. Dat maakt dat je volledig vrij kunt leven, volledig vrij kunt zijn.

‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’
‭‭1 Johannes‬ ‭4:16,18‬

Gerelateerde berichten

ONZE KERNWAARDEN

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

God is Goed!

Dit lied beschrijft zo mooi Gods goedheid. Hij is een Goede Vader en Zijn liefde maakt ons tot wie wij zijn.

You’re a good good Father, that’s who you are and I’m loved by you that’s who I am.