WELKOM!

I AM voor beginners. 

“Waar ben je nu terecht gekomen?” 

Lees meer over wie wij zijn, wat we geloven, waar we voor staan, hoe dat in de praktijk gaat, enz!  

“Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.”  

Hosea 10:12 

Welkom in de gemeente 

Jezus zichtbaar maken doen we door in relatie met Hem te leven, maar ook relatie met elkaar. 

Wij geloven dat relatie de manier is om de hoogte, breedte, lengte en diepte te kennen die verborgen is in God. 

God wil ‘iets nieuws’ doen in deze tijd en daar strekken we ons compromisloos naar uit. 

Onze kernwaarden 

“Waarden zijn de bouwstenen van een cultuur. Wij verlangen naar de cultuur die de Hemel zichtbaar maakt op aarde.” 

Kijk op: iamloved.nl/cultuur 

Samengevat…  

Deze kernwaarden vormen de dijken van een rivier die Gods liefde ruimte geeft. Dijken waar wel elkaar op mogen wijzen, bakens waar we elkaar op mogen aanspreken.  

Wij geloven dat deze kernwaarden leiden tot een cultuur van eerlijkheid, echtheid en eer.  

Een cultuur waarin Jezus zelf zich “thuis” voelt en Zijn werk zichtbaar kan maken.  

Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. 

Ezechiel 47:5-7 

Iamloved.nl/raisethelevels 

ONZE KERNWAARDEN

Deze kernwaarden zijn bepalend voor onze cultuur.

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

Het Logo van I AM 

Het I AM logo symboliseert onze missie. We hebben geprobeerd om beelden die God ons heeft laten zien, de visie, in één symbool te vangen; Beweging, Golf, Water, Vuur, Wind, Veelkleurigheid, Liefde, Hart, Vermenigvuldiging, Veiligheid en Geborgenheid. Lees meer>>

De naam I AM 

I AM ofwel IK BEN, dat is de naam waarmee God zich bekendmaakt in Exodus 3:14. Hiermee openbaart God zich als de allerhoogste identiteit en laat geen enkele ruimte voor twijfel. IK BEN DIE IK BEN. Wij zijn echter naar het beeld van God geschapen en God Lees meer>>

Leiderschap 

Leiderschap is essentieel voor de cultuur en vorming van een gemeenschap. Een paar speerpunten voor ons leiderschap op ieder niveau; 

  • Leiderschap is het fundament niet het plafond. Lees meer>>

De Kerk herontdekken!? 

Een kerk die het verschil maakt in de samenleving. Een kerk die beweegt en leven brengt! 

  • Het Lichaam van Christus op aarde; 
  • De bruid van Christus; Lees meer>> 

‘Iets nieuws?’ 

De oorsprong van alle dingen is volmaakt. God schiep een volmaakte mens in Genesis 2 en een volmaakte gemeente werd geboren in Handelingen 2. En telkens wil God vernieuwen of beter gezegd herstellen. Kijk op iamloved.nl/ietsnieuws 

Vijfvoudige bediening 

Het leiderschap van de gemeente zal ruimte geven aan wat wij ‘de vijfvoudige bediening’ noemen. Dit ‘concept’ komt naar voren op verschillende plaatsen in de Bijbel. God geeft zalvingen en bedieningen aan zijn gemeente om deze tot kracht en bloei Lees meer>>

Familys

Jongeren, Stellen, Singles, Ouderen, Profetische mensen, Creatieve mensen en nog veel meer doelgroepen vormen de diverse familys binnen IAM.  Heb je behoefte aan meer en dieper connectie, dan is er vast wel een familie waarin jij jezelf kan ontwikkelen. Lees meer>>

Tieners

Fun, Food & Family. Vanuit een cultuur van vreugde en lol, geven we geestelijk voedsel en bouwen we aan relatie en connectie. Essentieel ook juist in deze leeftijd om ook de verbinding te vieren met elkaar en God.  Lees meer>>

Kinderen

Gods werk in kinderen heeft voor ons de hoogste prioriteit. We vergelijken kinderen en ouderen weleens als koekjesdeeg met taai-taai-poppen. We geloven dat God, bij IAM, in de onbevangenheid en nieuwsgierigheid van kinderen een fundament van Zichzelf en Zijn werk Lees meer>>

Pastoraat 

Wij geloven dat het beste pastoraat is gelegen in het ontwikkelen van relaties. Het Lichaam van Christus, is zo gevormd dat ieder iets heeft voor de ander. We stimuleren daarom mensen in family’s en scholen verbinding en opbouw te zoeken. Daarnaast hebben Lees meer>>

Dopen

De Bijbel laat ons zien dat wedergeboorte en doop, door onderdompeling, bij elkaar horen! Ben je tot geloof gekomen? Laat je dan dopen! Een kwestie van gehoorzaamheid. Zelfs Jezus die volmaakt was koos ervoor om de wil van Zijn Vader Lees meer>>

Opdragen

Opdragen is een prachtige Bijbelse ‘gewoonte’ die we graag in ere houden. Het is een geweldig mooi besluit van de ouders om hun kindje op te dragen aan God. En daarmee zeg je: ons kind is van U! Daar willen wij als gemeente graag omheen staan en wij nemen Lees meer>>