I AM GOOD = GOD IS GOED

Wij geloven dat God goed is. God is liefde. Hij is dé definitie van goed.

Als je ook maar ergens in je denken een Godsbeeld toelaat van een God die niet volledig 100% goed is, zal dat altijd ten koste gaan van hoe je Hem ervaart en hoe je hem representeert in deze wereld.

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9

En ik (Jezus) zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Psalm 5:44-45

Het bijzondere is als wij de goedheid van God plaats geven in ons leven, dat je ook zelf zal veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. De bijbel zegt dat we God en Gods woorden als een spiegel mogen gebruiken. Een spiegel waarin we mogen kijken zodat onze identiteit wordt hersteld. Daarom is het zo belangrijk dat je de goedheid van God erkent. Het beeld van God wat jij ziet, dat is het beeld van God wat je in deze wereld weerspiegelt. Zie jij een goede God, dan zal je veranderen naar het beeld van een goede God.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 2 Korinthe 3:18

I AM GOOD
Er is nog een manier waarop je mag zeggen I AM GOOD, ik ben goed. Dat is doordat je leert om jezelf lief te hebben. Jezelf te omhelzen met jouw unieke eigenschappen en eigen unieke kleur. 

Blogs: I AM GOOD

ONZE KERNWAARDEN

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

God is Goed!

Dit lied beschrijft zo mooi Gods goedheid. Hij is een Goede Vader en Zijn liefde maakt ons tot wie wij zijn.

You’re a good good Father, that’s who you are and I’m loved by you that’s who I am.