Gods Facebook!

We gaan elke keer terug naar God omdat we hem willen leren kennen. ‘Nader tot mij en Ik zal tot u naderen’ staat er in Jakobus 4:8. Kom dichterbij Mij, zegt God en ik zal dichterbij jou komen!

Dan is het handig als je connect met Gods Facebook. Want God heeft zichzelf geopenbaard. Zijn identiteit ligt open en bloot te lezen. Hij openbaart zijn FACE en hij heeft zijn BOOK gegeven.

En met God is het anders dan met veel van je Facebookvrienden. Zij hebben een online identiteit. Een facebookpersonality. Ze maken alleen maar mooie, stoere en vette dingen mee. Ze zijn altijd blij, altijd vrolijk en altijd aan het feesten.

Met God is het net even wat anders. Hij is gewoon helemaal zichzelf… Hij is de IK BEN. Je kunt hem van alle kanten leren kennen in het oude testament. Je ziet zijn openbaring van zichzelf in het nieuwe testament. Lees zijn BOOK en je zult hem leren kennen, zoek zijn FACE en je zult dingen zien die je niet voor mogelijk houdt. Kijk maar wat Jezus over die connectie zegt in Johannes 5: En Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier’. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! ‘Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft’.

Check God’s Facebook:

Wil je feesten? Dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. (Psalmen 100:2)

Wil je weten wat je moet doen? Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. (Psalmen 16:11)

Wil je kracht? Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. (Psalmen 105:3-4)

Wil je met God daten? En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here. (Ezechiël 39:29)

Wil je avontuur? En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. (Genesis 32:30-31)

Gewoon connecten met Gods FACE & BOOK… Zoals Jezus deed… Hij deed niets zonder dat Hij het zijn Vader had zien doen.

We kunnen leren wie God is en we weten het ook wel een beetje… Hij is de IK BEN. Hij is ALLES. Hij is oneindig, geweldig, dichtbij, hoog verheven, hij is onmetelijk, onuitspreekbaar, onpeilbaar, ongrijpbaar, Hij is in ons, Hij werkt door ons.