Ieder(s) getuigenis brengt zegen!

In Openbaring 19:10 staat deze tekst: “Want het getuigenis van Jezus is de geest van profetie”. Wat betekend deze zin? Het getuigenis van Jezus; dat is dat we vertellen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. De geest van profetie; profetie is dat Gods wil bekend wordt gemaakt. Ofwel zou je kunnen zeggen; “Het getuigenis van Jezus maakt Gods wil bekend voor andere hun levens”. En dat geeft hoop, moed, geloof zodat anderen ook doorbraken in hun leven zullen gaan ervaren.

Jouw getuigenis

Vaak zijn we wat terughouden met getuigenissen, omdat we in onze “calvinistische cultuur” toch eerder geneigd zijn het negatieve aandacht te geven, dan het positieve. Maar dat mogen we met elkaar doorbreken, zodat het Koninkrijk van Jezus uitgebreid wordt en God alle eer krijgt die hem toekomt.

Omschrijf je getuigenis in een paar korte zinnen, gebruik vooral je eigen woorden.
(ps: lang mag natuurlijk ook, maar dat hoeft niet)

Denk aan een antwoord op een vraag zoals:
– dit is veranderd in mijn leven …
– dit heb ik ervaren …
– ik ben genezen/bevrijd van …
– God heeft heling gebracht in …