Vrienden van I AM Loved

Wij hebben vrienden nodig!

Tot de dag dat iedereen Jezus persoonlijk kent, hebben wij nog vrienden nodig om onze missie te volbrengen. Eigenlijk sprak God letterlijk de woorden; “tot iedereen Mijn stem verstaat!” Verstaan betekent dat we ook echt in een persoonlijke relatie met Hem leven.

Dat is onze missie. Jezus verkondigen, totdat iedereen een persoonlijke relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest heeft ontwikkeld en vanuit die relatie leeft. We verwoorden onze missie ook weleens op deze manier:

Wij brengen mensen bij Jezus, en Jezus bij mensen!

We hebben een roeping voor het toerusten van gelovigen om in hun bestemming te gaan wandelen. Om vanuit het Hart van de Vader, en in Jezus Naam redding, heling en genezing te brengen in deze wereld. Dat doen we op verschillende manieren namelijk door training en toerusting, scholing en events.

Dat doen we vanuit de specifieke kleuren van de vijf bedieningen die Efeze 4:11-12 ons laat zien.

 • Dus organiseren we outreaches, waarbij we mensen toerusten en activeren om het goede nieuws aan mensen te vertellen. (evangelist)
 • Dus organiseren we events en scholen waarbij we mensen helpen Gods Stem te verstaan en te vertolken. (profetisch)
 • Dus organiseren we events en scholen waarbij we mensen toerusten in pastoraat en bevrijding. (herder)
 • Hebben we een Bijbelschool die je fulltime 4 dagen, parttime in 2 dagen of in de avonden kan volgen. (leraar)
 • En dat alles in een missionair gerichte cultuur van Kracht, Liefde en Eer (apostolisch)

We hebben de afgelopen jaren gezien hoe God ons heeft gezegend, en het onmogelijk mogelijk is geworden. Maar altijd dankzij de steun, betrokkenheid en investeringen van mensen die zich met ons, en daarmee met onze missie hebben verbonden.

En verbinding, is vriendschap. Vandaar dat wij het ook “Vrienden van I AM Loved” durven noemen. Want we voelen ons verbonden in afhankelijkheid van de steun, bemoediging. financiën en gebeden van mensen om ons heen.

Wat zijn vrienden?

Toon Hermans, verwoorde het ooit zo. Het dekt misschien niet helemaal de lading, maar het is toch wel een hele kostbare verwoording van wat vriendschap is. En hoe we onze vrienden ook nodig hebben.

Je hebt iemand nodig, Stil en oprecht
Die, als het erop aankomt, Voor je bidt of voor je vecht
Pas als je iemand hebt, Die met je lacht en met je grient (huilt)
Dan pas kun je zeggen, “Ik – heb – een – vriend”

De Bijbel verwoord het op een andere manier:

En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. (1 Korinthe 12:25-27)

We hebben die verbondenheid nodig, om uiteindelijk de lengte, breedte, hoogte en diepte van Gods Liefde zichtbaar te maken. Samen vieren we overwinningen, samen realiseren we de dromen en verlangens die God bekend maakt. Samen staan we schouder aan schouder en bouwen we mee aan het zichtbaar worden van de Koning en Zijn Koninkrijk.

Wij hebben uw vriendschap nodig om dit zichtbaar te maken. Want er is nog veel te doen.

  • Onze gratis events, kosten uiteraard geld. Om deze gratis te houden is uw support nodig.
  • Het is onze droom de toerusting- en trainingsscholen ook gratis aan te kunnen bieden.
  • We zijn op zoek naar vaste huisvesting.
  • We willen graag mensen kunnen betalen voor hun inspanningen binnen de stichting.
  • We willen graag (de frequentie en locaties) van onze Healing Rooms uitbreiden.

Wat houdt onze vriendschap in?

Uiteraard moet de vriendschap van twee kanten komen.

Wat we van u vragen:

  • Een maandelijkse financiële bijdrage.
  • Daarnaast verlangen we naar uw betrokkenheid in gebed.

Wat wij vanuit onze kant bieden:

  • Gratis Online Cursus over Geestelijke Zintuigen, een Profetisch Woord online, of een Gratis SOZO Healing Sessie.
  • 25% korting op scholen, boeken en nieuwe online cursussen, met de kortingscode die je krijgt direct na aanmelding!
  • Jaarlijks een event, voor alleen de ‘vrienden van iamloved’ waar we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten.
  • Een tweemaandelijkse “in-siders” nieuwsbrief met alle gebedspunten, de ins-en-outs, plannen en ontwikkelingen binnen de bediening.

Giften aftrekbaar voor de belasting

I AM Loved is als Stichting I AM geregistreerd als ANBI. Dat maakt uw giften aftrekbaar voor de belastingdienst. Ons RSIN nummer is 857990494.