BEWEGING VANUIT RELATIE

Wij geloven dat alles wat we doen ten dienste moet staan van het opbouwen van relatie. Verticaal met God en horizontaal met elkaar. Boven alles is de verticale relatie met God bepalend. Dit is de enige relatie die nooit teleurstelt en die je in beweging kan brengen en in beweging kan houden. Deze relatie is ook de enige gezonde basis voor het ontwikkelen van een gezonde horizontale relatie met elkaar. Waarvan wij op grond van Gods Woord geloven dat deze relaties ontzettend belangrijk zijn. Want alleen samen, met elkaar, groeien we in de kennis en volheid van God. (Efeze 3:18,19)

Wij geloven ook dat we in een geweldige enerverende tijd leven. Een tijd waarin wereldwijd de kerk zich weer bewust wordt van haar roeping en rol. Een tijd ook waarin de Kerk, het lichaam van Jezus een transitie of reformatie doorgaat van een bijna passieve rol naar een zelfbewuste en actieve rol. Deze verandering of reformatie vraagt om flexibiliteit en vernieuwing van bestaande structuren en denkwijzen. Christenen gaan in beweging komen en worden zich bewust van wie ze zijn. Ontwaak, sta op en kom in beweging!

Het is onze missie om mede die beweging te brengen. Beweging te brengen die een cultuur verandert. Beweging te brengen die gezinnen, kerken, wijken en steden verandert. Beweging te brengen die de cultuur van het Koninkrijk van de Hemel zichtbaar maakt en daarmee God zelf zichtbaar maakt in de wereld. Waar dit zichtbaar wordt, is er sprake van opwekking en herleving.

We willen beweging brengen door het organiseren van acties, events, cursussen, outreaches en workshops en het ontwikkelen van bedieningen. Deze activiteiten zullen als doel hebben om Christenen te activeren zodat ze gaan bewegen in vrijmoedigheid. Daarnaast richten we ons actief op het online zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Wij geloven in creativiteit omdat we kinderen zijn van een creatieve God.

Wij geloven ook dat onze missie zo groot is als Gods droom, namelijk de redding van alle mensen. (1 Timoteüs 2:4, 2 Petrus 3:9). Wij geloven dat God de gemeente als het Lichaam van Christus in beweging wil zetten om Zijn droom te bereiken. Omdat Hij van mensen houdt. Wij geloven van daaruit ook dat onze missie zo groot is als jouw dromen en de bestemming die God voor jou heeft voorbereid. (Efeze 2:10) Daarom zullen we ook zoeken naar mogelijkheden om jou te ondersteunen en je te helpen je bediening te ontwikkelen.

We geloven niet in grenzen die door mensen zijn gemaakt. Daarom hebben al onze samenkomsten en events een verbindend karakter en staan ze open voor iedereen. Wij werken samen met alle soorten denominaties, kerken, gemeenten en interkerkelijke stichtingen.

Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze 3:18,19

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Matheus 6:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10

De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9