BEWEGING VANUIT RELATIE

Wij geloven dat alles wat we doen ten dienste moet staan van het opbouwen van relatie. Verticaal met God en horizontaal met elkaar. Boven alles is de verticale relatie met God bepalend. Dit is de enige relatie die nooit teleurstelt en die je in beweging kan brengen en in beweging kan houden. Deze relatie is ook de enige gezonde basis voor het ontwikkelen van een gezonde horizontale relatie met elkaar. Waarvan wij op grond van Gods Woord geloven dat deze relaties ontzettend belangrijk zijn. Want alleen samen, met elkaar, groeien we in de kennis en volheid van God. (Efeze 3:18,19)

Wij geloven ook dat we in een geweldige enerverende tijd leven. Een tijd waarin wereldwijd de kerk zich weer bewust wordt van haar roeping en rol. Een tijd ook waarin de Kerk, het lichaam van Jezus een transitie of reformatie doorgaat van een bijna passieve rol naar een zelfbewuste en actieve rol. Deze verandering of reformatie vraagt om flexibiliteit en vernieuwing van bestaande structuren en denkwijzen. Christenen gaan in beweging komen en worden zich bewust van wie ze zijn. Ontwaak, sta op en kom in beweging!

Het is onze missie om mede die beweging te brengen. Beweging te brengen die een cultuur verandert. Beweging te brengen die gezinnen, kerken, wijken en steden verandert. Beweging te brengen die de cultuur van het Koninkrijk van de Hemel zichtbaar maakt en daarmee God zelf zichtbaar maakt in de wereld. Waar dit zichtbaar wordt, is er sprake van opwekking en herleving.

We willen beweging brengen door het organiseren van acties, events, cursussen, outreaches en workshops en het ontwikkelen van bedieningen. Deze activiteiten zullen als doel hebben om Christenen te activeren zodat ze gaan bewegen in vrijmoedigheid. Daarnaast richten we ons actief op het online zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Wij geloven in creativiteit omdat we kinderen zijn van een creatieve God.

Wij geloven ook dat onze missie zo groot is als Gods droom, namelijk de redding van alle mensen. (1 Timoteüs 2:4, 2 Petrus 3:9). Wij geloven dat God de gemeente als het Lichaam van Christus in beweging wil zetten om Zijn droom te bereiken. Omdat Hij van mensen houdt. Wij geloven van daaruit ook dat onze missie zo groot is als jouw dromen en de bestemming die God voor jou heeft voorbereid. (Efeze 2:10) Daarom zullen we ook zoeken naar mogelijkheden om jou te ondersteunen en je te helpen je bediening te ontwikkelen.

We geloven niet in grenzen die door mensen zijn gemaakt. Daarom hebben al onze samenkomsten en events een verbindend karakter en staan ze open voor iedereen. Wij werken samen met alle soorten denominaties, kerken, gemeenten en interkerkelijke stichtingen.

Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze 3:18,19

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Matheus 6:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10

De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

“Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.”

Hosea 10:12

Voorbeelden van “ik ben teksten”

  • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12).

  • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)

  • Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

  • Ik ben uit God geboren (1 Joh 5:18)

Over de naam I AM

Het I AM logo symboliseert het verlangen van deze bediening. We hebben geprobeerd om beelden die God ons heeft laten zien voor deze bediening in één symbool te vangen; Beweging, Golf, Water, Vuur, Wind, Veelkleurigheid, Liefde, Hart, Vermenigvuldiging, Veiligheid en Geborgenheid.

De naam I AM staat voor IK BEN, dat is de naam waarmee God zich bekendmaakt in Exodus 3:14. Hiermee openbaart God zich als de allerhoogste identiteit en laat geen enkele ruimte voor twijfel. IK BEN DIE IK BEN. Wij zijn echter naar het beeld van God geschapen en God wil Zijn beeld in ons herstellen, zodat Hij zichtbaar wordt in de wereld. We mogen op Hem lijken. Je vindt daarom ook vele ‘ik ben’ teksten in de bijbel die iets zeggen over wie wij zijn in Christus. Teksten die iets zeggen over onze roeping en bestemming als gelovigen. Teksten waarmee God zichtbaar maakt wat onze werkelijke identiteit is.

Wij geloven en kiezen ervoor dat wij als zonen en dochters van die Vader, met zo’n identiteit, ook op eenzelfde manier in het leven moeten leren staan. Weten wie je ben in Hem. Zonder ruimte voor twijfel, zonder ruimte voor schaamte, angst of schuld. Ik ben geliefd, ik ben krachtig, ik ben mooi, ik ben gewild, ik ben creatief, ik ben een heilige, ik ben … Als we op die manier in het leven staan, zal er een cultuur uit ons vloeien die als vanzelf de wereld om ons heen verandert.

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”

1 Johannes 4:17

Stel uw vragen.

Rekeningnummer
Stichting I AM
NL49 INGB 0008 1221 12

Locatie training, outreaches en kantoor:
Maasplein 66
3331LC Zwijndrecht
info@iamloved.nl
Tel. 06-28476350
KvK. 69736863

Locatie samenkomsten zondag H-I-Ambacht
Hoge Kade 50
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

Locatie woensdag avonden H-I-Ambacht:
Vijverhof 10
3341 TS Hendrik-Ido-Ambacht

NB: Check altijd even onze agenda voor de juiste locatie.

“I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfbewust in alle vrijheid en vanuit een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op aarde.”

ORGANISATIE

De naam van de instelling
Stichting I AM
Stichting I AM heeft een de ANBI status sinds 02 oktober 2017.
Giften aan een stichting met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting.

Is de instelling publiekelijk bekend onder een andere naam dan in de statuten?
I AM en I AM Loved

RSIN/fiscaal (identificatie) nummer: 8579 90 494

Adres: Polre 3, 3332 RM, Zwijndrecht

Bestuurssamenstelling
L.F. (Albert) van der Heide (voorzitter)

B.I.J. (Barbara) Kasius (secretaris)

H. (Lenneke) van der Jagt (penningmeester)

Doelstelling
I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfbewust in alle vrijheid en vanuit een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op aarde.

Beleidsplan
Het voor de ANBI aanvraag ingediende beleidsplan vindt u door hier te klikken.

Beloningsbeleid
Zoals in het beleidsplan terug te vinden is worden er geen beloningen verstrekt voor werkzaamheden van bestuur.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan. Actueel echter vindt u het overzicht van onze activiteiten hier.

Financiële verantwoording
Verslag 2017
Verslag 2018
Verslag 2019
Verslag 2020
Verslag 2021

Beleidsplan downloaden

ONZE KERNWAARDEN

Deze kernwaarden zijn bepalend voor onze cultuur.

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

I AM LEIDERSCHAP

Het leiderschap van I AM wordt gevormd door Albert en Michelle van der Heide, Roland en Barbara Kasius, Aart en Lenneke van der Jagt.

Het dagelijks bestuur is in handen van Albert, Barbara en Lenneke. Wij geloven sterk in mandaat gestuurde organische structuren en daaruit voortvloeiend werken wij met gedelegeerd leiderschap. We geven daarom leiding aan I AM met onze Leaders Connect Family, waarin onze vele leiders op allerlei diverse terreinen hun verantwoordelijkheid dragen.

We geloven in dienend leiderschap. Leiderschap wat gericht is op de ontwikkeling van de ander. Leiderschap wat ons als leiders de verantwoordelijkheid geeft om, dat wat door God aan onze leiding is toevertrouwd, tot groei en bloei te brengen.

Albert en Michelle
Albert en Michellevan der Heide
Albert en Michelle zijn de initiatiefnemers en oprichters van de beweging IAM. Samen dragen ze een apostolisch-profetische roeping om Herleving te brengen. Een focus op de aanwezigheid van God en het zichtbaar worden van de Koning en Zijn Koninkrijk in ieder leven!
Roland en Barbara
Roland en BarbaraKasius
Roland en Barbara zijn mensen die worden gekenmerkt door hun honger naar gerechtigheid. Dat Gods wil zichtbaar wordt. En hun honger naar meer, want God is zo oneindig goed, dat er altijd meer is.
Aart en Lenneke
Aart en Lennekevan der Jagt
Aart en Lenneke zijn een krachtig echtpaar. Profetisch, creatief, gericht op God en op de mensen om hun heen. Radicaal en recht door zee het hart van Koning Jezus vertolkend.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”

Johannes 14:12

Zaai in gerechtigheid, oogst in liefde

Hosea 10:12

Maak uw keuze voor een eenmalige of terugkerende gift.

Bedrag

Wij zijn uiteraard ontzettend dankbaar dat u het verlangen heeft om deze bediening financieel te ondersteunen!

Stichting I AM is erkend als ANBI. Dat maakt uw giften aftrekbaar voor de belasting. Ons RSIN nummer is 857990494.

U kunt uw bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer of het formulier op deze pagina gebruiken om een eenmalige betaling te doen of ons te machtigen voor incasso.

Stichting I AM
NL49 INGB 0008 1221 12

Op onze donatie zijn de Algemene Voorwaarden Stichting IAM met betrekking tot Donaties van toepassing (klik hier). Wilt u terugkerende donaties beëindigen stuur dan bij voorkeur een WhatsApp bericht naar ons nummer 06-42050073 of een email naar info@iamloved.nl.