I AM FULL OF JOY

Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Vreugde dus! En waar Gods Koninkrijk zichtbaar wordt zijn mensen dus blij en vol van hemelse vreugde. Die vreugde is een eigenschap van God beschikbaar voor ons als Zijn kinderen om krachtig te kunnen bewegen in alle omstandigheden.

‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.’
‭‭Romeinen‬ ‭14:17‬ ‭HSV‬‬

Dus wij zijn blije mensen die, door de Heilige Geest, in intieme verbinding staan met een Vreugdevolle God! Een Vader die zoveel van ons houdt, dat als wij Hem ontmoeten we Zijn vreugde mogen ontvangen.

‘U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.’ ‭‭Psalm‬ ‭16:11‬ ‭HSV‬‬

Die vreugde is ook onze kracht. Een kracht die ons meeneemt naar de positie die we hebben. Met Christus, verborgen in God. () Die vreugde is de kracht die maakt dat wat de omstandigheden ook zijn, we altijd vol geloof, hoop en kracht mogen doorgaan!

‘terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.’ ‭‭Hebreeën‬ ‭12:2‬

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, Jesaja 61:10

Blogs: I AM FULL OF JOY

ONZE KERNWAARDEN

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

God is Goed!

Dit lied beschrijft zo mooi Gods goedheid. Hij is een Goede Vader en Zijn liefde maakt ons tot wie wij zijn.

You’re a good good Father, that’s who you are and I’m loved by you that’s who I am.