Loading...

Wie ben jij?

Hieronder een mooie opsomming van “Ik-ben-teksten” die iets zeggen over jouw identiteit als je wederom bent geboren. Het is heel goed om deze te ‘proclameren’ dat is hardop voor jezelf uit te spreken.​ Je zal zien dat deze waarheid over jouw, dan ook echt kracht krijgt in je binnenste. De Bijbel zegt niet voor niets dat geloof komt door de dingen die je hoort. Als Christen vindt je je identiteit in Christus. Alleen in Christus kun je worden, wie je bent, van Heerlijkheid tot Heerlijkheid.

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt´. (2 Korintiërs 3:18)”

Ik ben in Christus. Verlossing is niet alleen vergeving van zonde, maar het is feitelijk ‘in Christus stappen’. Eigenlijk verandert je hele identiteit. Je bent niet langer meer jezelf, maar eigenlijk een ander geworden. God ziet als hij naar je kijkt niet meer jou, maar Christus. En in zijn zoon, ziet Hij jou als volkomen.

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’ (2 Korintiërs 5:17).”

Je kan heel lang stilstaan bij het oude. Maar het gaat er om dat je een nieuwe schepping bent. En je mag leren leven als die nieuwe schepping. Je hele bewustzijn en denken moeten worden vernieuwd. Zie hieronder een paar teksten waarin staat wie je bent in Christus. Lees die eens rustig door en denk er eens een moment over na. Laat je ziel, je gevoel, je wil en je verstand deze waarheden ontvangen. Deze waarheden gaan boven ons begrip ver te boven, maar het is wel onze identiteit.

Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Thess. 1:4)
Ik ben een burger van de hemel, nu al gezeten in de hemel (Fil. 3:20; Ef. 2:6))
Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20)
Ik ben een deel van Christus’ lichaam (1 Kor. 12:27)
Ik ben een erfgenaam van God omdat ik zijn zoon ben (Gal. 4:6,7)
Ik ben een gevangene van Christus (Ef. 3:1; 4:1)
Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2)
Ik ben een heilige (Efez 1:1)
Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping (Heb. 3:1)
Ik ben een kanaal van Christus’ leven (Joh. 15:1,5)
Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
Ik ben een kind van God en ik zal op Christus lijken als Hij terugkomt (1 Joh. 3:12)
Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Kor 12:27)
Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19)
Ik ben een mede-erfegenaam met Christus en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17)
Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor 5:17)
Ik ben een tempel, een woonplaats van God, Zijn Geest en zijn leven verblijven in mij (1 Kor. 3:16; 6:9)
Ik ben een van Gods levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis in Christus (1 Pet. 2:5)
Ik ben een vijand van de duivel (1 Pet. 5:8)
Ik ben een vreemdeling en een bijwoner van deze wereld waarin ik slechts tijdelijk leef (1 Pet. 2:11)
Ik ben een vriend van Christus (Joh. 15:15)
Ik ben een vriend van Jezus (Joh 15:15)
Ik ben een zoon van God en 1 met Christus (Gal. 3:26,28)
Ik ben een zoon van God; God is mijn geestelijk Vader (Rom. 8:14,15)
Ik ben een zoon van het licht, en niet van de duisternis (1 Thess. 5:5)
Ik ben gekocht en betaald (1 Kor 6:20)
Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Rom 5:1)
Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efez 2:10)
Ik ben Gods kind (1 Joh 3:1)
Ik ben Gods maaksel – zijn handwerk – opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen (Ef. 2:10)
Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)
Ik ben het zout van de aarde (Matt. 5:13)
Ik ben lid van een uitgekozen geslacht,een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1 Pet. 2:9,10)
Ik ben meer dan overwinnaar (Rom 8:37)
Ik ben met God verenigd en 1 geest met Hem (1 Kor. 12:27)
Ik ben niet de grote ‘Ik ben’ maar door de genade van God, ben ik wat ik ben (Ex. 3:14; Joh. 8:24,28,58; 1 Kor. 15:10)
Ik ben rechtvaardig en heilig (Ef. 4:24)
Ik ben uit God geboren, en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18)
Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen (Joh. 15:16)
Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)
Ik ben verzoend met God (2 Kor. 5:18,19)
Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Rom 8:2)
Ik heb deel aan Christus; ik deel in Zijn leven (Heb. 3:14)
Ik heb toegang tot de Vader (Efez 2:18)
Ik vermag alle dingen in Hem (Filippenzen 4:13)

Leave A Comment

About the Author:

I AM - Albert van der Heide. Zoon van de Eeuwige Vader, gered door Jezus en vol van de Heilige Geest. Sinds 1994 verliefd en sinds 1997 getrouwd met mijn lieve vrouw Michelle. Samen hebben we 4 prachtige zoons, die ons leven vullen met uitdagingen en vreugde.
X
[cookie_declaration]