I AM REVIVAL

I AM REVIVAL – IK BEN HERLEVING.

Opwekking of herleving is het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk op aarde. Dit Koninkrijk wil God zichtbaar maken in deze wereld door ons heen. Als wij leven in en vanuit de volheid van wat God ons wil geven, dan zijn wij de opwekking in onze omgeving. Wij zijn Zijn lichaam op deze aarde en vanuit de kracht van de Heilige Geest mogen wij Hem vertegenwoordigen.

Als wij Gods aanwezigheid eren en dragen, dan zullen we altijd leven brengen, waar we ook komen. Onweerstaanbaar, omdat Hij het door ons heen doet.

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Matheus 10:8

Veel van wat God ons wil geven, is verloren geraakt. De oudste zoon in de gelijkenis van Lukas 15 krijgt dan ook te horen als hij erover klaagt dat het leven een beetje voorspelbaar en saai is geworden “al het Mijne is het uwe”. Wij geloven daarom dat het leven met God een feestelijke avontuur is, waarin we continu door God worden bekrachtigd en tekenen en wonderen onderdeel zijn van ons leven als Christen.

Als je vol bent van de Heilige Geest dan zal je overal leven brengen. De volheid begint met intimiteit. Het echt kennen van de Vader, het echt kennen van Jezus, en de Heilige Geest.

‘Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.’ ‭‭Hosea‬ ‭6:2-3‬

Als wij ernaar ‘jagen’ Hem te kennen dan zal God ons oprichten. Dan zullen we Zijn wijsheid, genade, kracht, liefde en genezing met ons meedragen. Dat betekent dat we het ook als vanzelf zullen brengen in elke plaats waar we komen. Vertegenwoordigers van Zijn genade en liefde voor deze wereld.

Blogs: I AM REVIVAL

ONZE KERNWAARDEN

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

One man awakes, awakens another!

Revival begint bij een persoon, Revival begint bij jou!
Dit lied van Leeland is gebaseerd op een oud gedicht van Lawrence Tribble tijdens een grote opwekking in 1700.

One man wakes, awakens another
Second one wakes his next door brother
Three awake can rouse a town
And turn the whole place upside down
Many awake will cause such a fuss
It finally awakes all of us
One man wakes with dawn in his eyes
Surely then it multiplies