I AM Prayer Family – wekelijkse gebedsavonden ( online te volgen)

De Prayer Family komt op de maandagavond bij elkaar via de zoom.

Deze avonden bidden we specifiek voor I AM en de mensen die bij I AM betrokken zijn. Maar ook voor zieken, langdurig zieken, voor ons land, de regio’s, bedieningen en voor elkaar.

Fysieke Locatie: I AM kantoor, Maasplein 66, 3331 LC, Zwijndrecht

Deelnemen kan ook via Zoom:

‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Verblijd u altijd. ‘ 1 Thessalonicenzen 5:16-18

Klik hier om de ZOOM te openen!