I AM Prayer Family

Wekelijkse Gebedsavonden

De Prayer Family komt in principe bij elkaar elke dinsdagavond (met uitzondering van een aantal data, check hiervoor de agenda van I AM).

Deze avonden bidden we specifiek voor IAM en de mensen die bij IAM betrokken zijn. Maar ook voor zieken, langdurig zieken, voor ons land, de regio’s, bedieningen en voor elkaar.

De eerste dinsdag van de maand zullen we ook vasten en voel je vrij daaraan mee te doen!

Fysieke Locatie: I AM kantoor, Maasplein 66, 3331 LC, Zwijndrecht

Deelnemen kan ook via Zoom:

‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Verblijd u altijd. ‘ 1 Thessalonicenzen 5:16-18

Klik hier om de ZOOM te openen!