Het juiste perspectief!

Ze vliegen hier overal. Tenminste vliegen… Je kan het beter zweven noemen. Ze voeren geen (vleugel)klap uit en maken gebruik van de wind om hoog boven de aarde te zweven over hun gebied.

Ze beperken hun inzichten niet tot de 2 vierkante meter die het gemiddelde musje of vinkje afhupt. Ze verliezen hun zicht ook niet door te schuifelen tussen het koren en het gras zoals hun prooi.

Ze verliezen hun energie niet aan allerlei onnodige vluchtbewegingen. Ze verliezen hun kracht niet aan constant zoeken van richting. Ze zweven, maken gebruik van de wind en overzien vanuit hun perspectief een groot gebied. Zodat ze precies daar kunnen toeslaan waar dat nodig is. Waar het effectief is.

Als Christen ben je geroepen om te zweven. De Heilige Geest is de wind onder je vleugels en Hij wilt je meenemen naar grote hoogte. Naar Goddelijk perspectief. Zodat je dingen kan zien vanuit Gods zicht. Het plaatje van de hemel. Als je niet vanuit dat overzicht gaat bewegen dan zal je blijven rondhippen als een mus. Rondrennen als een muis, van angst naar angst met af en toe een stukje kaas of een graankorrel als troost.

Zoveel besluiten worden genomen vanuit de angst van een prooidier. De volgende 5 grassprieten in het blikveld van een muis. Het beperkte hipperdepip perspectief van een musje of het energievretende gefladder van een gemiddelde vogel.

Wordt bewust van het belang van het juiste perspectief. Het is tijd dat we besluiten gaan nemen vanuit het perpectief van een arend. Van bovenaf. Vanuit hemelse waarheden, vanuit hemelse voorziening, vanuit hemelse prioriteiten, vanuit hemelse motivaties, vanuit hemelse kracht.

‘en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,’ Efeziërs‬ ‭2:6‬ ‭NBG51‬‬

Vader vergeef ons het prooidier gedrag wat we nog zo vaak vertonen. Vergeef ons dat we het perspectief van de hemel soms negeren. Vergeef ons onze angst om te zweven en te regeren vanuit de hemelse gewesten. Dank u wel dat u ons meeneemt naar uw troon. Dat u uw wil en gedachten openbaart aan uw kinderen. En dat we vanuit dat perspectief mogen regeren en U mogen vertegenwoordigen.