Herleving…

“Ik verlang naar iets nieuws. Iets fris. Iets simpels. Iets wat tot in het diepst van mijn botten tintelt van kracht en vreugde”

Het christendom is besmet met een soort infectie die het krachteloos en onaantrekkelijk maakt. Die ziekte maakt dat mensen een systeem volgen in plaats van een dynamische krachtige vreugdevolle God die leven en vernieuwing brengt.

Deze infectie creëert een religieus systeem waarin het gaat om regels, politiek en ‘geestelijke’ posities. Deze infectie creëert oneerlijke vergelijkingen en vrome veroordelingen. Het verandert soms tijdelijk het uiterlijk gedrag, maar het verandert de harten niet.

Die ziekte maakt prachtige levendige mensen grijs, kleurloos en rooft hun identiteit. Er moet van alles en het moet allemaal op een voorgeschreven manier. Een systeem van (ongeschreven) regels, waar we niet aan kunnen voldoen. Verwachtingen, regels, wet, probeer harder, doe je best. Maar falen is niet toegestaan en als je faalt wordt je beloond met schaamte, schuld en angst.

Maar het evangelie van Jezus is goed nieuws. Het is een boodschap die spettert en straalt van leven en verwachting. Vreugdevol, krachtig, Levensveranderend, kleurrijk, uitdagend en revolutionair.

We leven in een nieuwe tijd, een nieuw verbond. Een verbond waarin de Vader Zijn liefde op jouw hart wil schrijven. Een verbond waarin geen regels zijn die jouw houvast geven, maar waarin God een fundament aanbiedt van onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde vraagt slechts om jouw overgave om eruit te kunnen putten en ernaar te leven.

God houdt niet op tot me te spreken over deze dingen en ik weet dat Hij wil dat er herleving, dat er vernieuwing komt. Niet slechts een organisatorische vernieuwing van uiterlijkheden, maar een vernieuwing van het hart. Een besnijdenis van het hart.

Ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Maar het zal lijken op een gezin, het zal lijken op een leger. Het zal krachtig zijn in kwetsbaarheid. Het zal kracht hebben, hongerig zijn, leven brengen. Het zal een beweging zijn, in beweging zijn en overal beweging brengen.

Ik verlang naar iets nieuws. Een omgeving waarin ik mag falen, struikelen, strijden, hopen, huilen en waarin ik missers mag maken. Ik heb een cultuur nodig van liefde, eerlijkheid en genade die mij laat excelleren omdat ik mag proberen, mag leren en mijn vragen mag stellen en Waarheid zal vinden.

Ik verlang naar iets nieuws. Een omgeving die transparant is en eerlijk. Een omgeving die radicaal is maar veilig. Een omgeving waarin liefde de bedding vormt voor eenheid, kracht en bewogenheid. Ik verlang naar die eenheid die een bedding is voor Gods zegen.

Ik verlang naar het openbaar worden van de zonen van God. Ik verlang naar een geheiligde bruid. Onbesmet en stralend van liefde. Ik verlang naar zonen en dochters die profeteren, jongelingen die gezichten zien en ouderen die hun dromen dromen.

Ik verlang naar een cultuur van aanbidding. Waarin het niet gaat om mensen maar om God. Waarin Gods heerlijkheid ruimte krijgt om in ons te wonen. Waarin onze gerichtheid niet op onszelf is maar op Zijn aanwezigheid. Simpel, krachtig, kostbaar en heilig.

Ik verlang naar Jezus. Dat zijn kracht zichtbaar zal worden in ons, zijn bruid. Dat de wereld Hem zal leren kennen omdat ze Hem zien in ons. Dat er in de wereld weer honger komt naar het Kruis, naar Jezus, naar verzoening, verlossing, redding omdat ze Jezus zien in ons, door ons.

Ik verlang naar de Heilige Geest. Dat Hij krachtig zichtbaar zal worden. Dat Hij de ruimte gaat krijgen die Hij al eeuwenlang verdiend. Zo dat Hij zichtbaar kan maken dat de wereld Jezus nodig heeft. Dat hij kan overtuigen van zonde

Ik verlang naar de Vader. De eeuwige, onveranderlijke bron van Leven. Bron van Identiteit, Bron van Waarde, bron van Eer, bron van Vreugde, bron van Genade, bron van Kracht, bron van Bewogenheid, bron van Schoonheid, Creativiteit, Betrokkenheid. Bron van Bevestiging, bron van Herstel, bron van Vernieuwing. Bron van Bestemming, Bemoediging, Behoud. Bron van Eeuwige Liefde…

Ik verlang naar vreugde. Intense vreugde. Vreugde van de hemel rechtstreeks in mijn hart. Vreugde die mijn kracht is. Simpele pure onbegrensde vreugde. De vreugde van de eerste liefde. Vreugde die een glimlach brengt op mijn gezicht, dag en nacht.

Ik verlang naar echtheid, eerlijkheid. Een kerk die zegt wat God zegt en doe wat God doet. Een kerk die scherp is. Die niet bang is om de waarheid te brengen. Te zeggen wat er in Gods hart is. Een kerk die compromiloos is in de liefde. Duidelijk in de Waarheid en overvloedig is in genade.

Ik verlang naar vernieuwing. Verfrissing. Iets wat het stof afschudt van onze levens, van onze gezinnen, van onze kerken. Het stof afschudt zodat de glans van Gods Heerlijkheid weer zichtbaar wordt.

Ik verlang naar de kracht die van water wijn maakt. Die van vissers apostelen maakt. Die oplichters verandert in vrijgevige discipelen en van hoeren, aanbidders maakt. Die stormen doet zwijgen, lammen doet lopen, blinden doet zien. Die nederig was als een lam, zich overgaf aan de wil van de vader. Die de minste wilde zijn, bereid was mijn voeten te wassen. Die krachtig was als een leeuw, brulde tegen religie en religieuze vormen en de tempel leegsloeg met een paar touwtjes omdat het verandert was in een bedrijf.

Ik verlang naar regen. Vroege regen, late regen. Hoosbuien, wolkbreuken, een rivier die mij meesleurt in het avontuur van Gods kracht en aanwezigheid. Ik verlang naar stromen van levend water die uit mij vloeien.

Ik verlang naar vuur, warm, krachtig, reinigend en louterend. Een vuur wat blijft branden, wat anderen aansteekt, wat anderen verwarmt.
Ik verlang naar een heilig vuur, wat alles wegbrandt wat mij hindert, alles verteert wat God in de weg staat.

Ik verlang naar wind. Een storm die al het dode hout van mijn leven rukt, al het stof van me afblaast. Ik verlang naar die zachte bries waarin God zich aan me openbaart.

Ik verlang naar stromende olie. Die wonden geneest. Heling en vertroosting. Pijn verzacht en verdwijnt. Verdriet wordt een lied, je puinhopen worden een boodschap, je fouten een baken van genade.

Ik verlang naar Zijn aanwezigheid, Zijn glorie, Zijn heerlijkheid, Zijn grootsheid. Ik verlang ernaar Zijn aangezicht te zien, te kijken in Zijn ogen, Zijn woorden te horen en te spreken.

Ik verlang naar iets nieuws, iets fris, iets simpels, iets echts. Iets wat tot in het diepst van mijn botten tintelt van kracht en vreugde” Iets zonder al die onzin. Iets zonder al die poespas.

Hier ben ik Heer. Ik verlang naar wat U kan geven. Ik verlang naar een vervulling van het verlangen wat U zelf in mij