Vaderdag? Wat is er eigenlijk te vieren?

Vaderdag? Wat is er eigenlijk te vieren?
Vandaag is het vaderdag! Deze hele morgen al is er deze gedachte; wat is er eigenlijk te vieren? Deze gedachte laat me niet meer los en meestal is dat een teken dat God wil dat ik iets deel over die gedachte. Dus bij deze… Vaderdag? Wat is er eigenlijk te vieren?
 
Toen ik jaren geleden Jezus leerde kennen leerde ik, door Jezus heen, ook God als Vader kennen. God als Vader was voor mij echt een bijna schokkende openbaring. Hoe God zich openbaarde in alleen al teksten als Psalm 103 en Lukas 15 zette mijn denken volledig ondersteboven.
 
Ik realiseerde me al vrij snel dat ik een behoorlijk beroerde vader was. Mijn zelfgerichtheid en ongeduldigheid maakte mij niet echt een inspirerende en gezonde vader. Echte goede voorbeelden had ik in mijn leven ook niet gehad. En ik spiegelde al helemaal niet God als Vader naar mijn kinderen. Ik ben toen lange tijd gaan focussen op wat de Bijbel leert over vaderschap om mijn denken en daardoor mijn doen te vernieuwen.
 
Lezend van Matheus tot Johannes belande ik uiteindelijk weer in Genesis. Vaderschap bleek de volledige openbaring van Gods wezen te bevatten en het enige gezonde gezagsmodel waaruit het Koninkrijk van God ook op deze aarde zichtbaar kan worden. Ik kan hier boeken over schrijven, maar laat ik me beperken tot zo maar een paar basispunten die ik wil delen vanuit de gedachte die God vanmorgen aan met gaf.
 
1. Vaderschap heeft onvoorwaardelijk lief. Zijn liefde is NOOIT gebaseerd op het gedrag van zijn kinderen. Zijn liefde is NOOIT gebaseerd op de gehoorzaamheid van zijn kinderen. Zijn liefde is NOOIT gebaseerd op iets wat zijn kind voor hem kan doen. Zijn liefde komt simpelweg voort uit het feit dat een kind zijn kind is.
 
2. Vaderschap vindt vreugde in zijn kinderen. Een vader vindt vreugde in zijn kinderen. Zoekt het goede, benoemt het positieve en heeft oneindig geduld. Is niet bang om het verkeerde te benoemen, maar zal er nooit in blijven hangen alsof dat het eindstation is. Een vader ziet toekomst, bestemming, spreekt dat ook in de levens van zijn kinderen.
 
3. Vaderschap vermenigvuldigt. Als een kind opgroeit vanuit vaderschap dan is het einddoel dat hij zelfstandig zal worden en zelf een vader zal zijn. Dit is een essentieel onderdeel van Vaderschap. Een vader zet zich volledig in voor zijn kinderen en ziet zijn kinderen niet als een middel om zijn eigen doelstellingen te bereiken. Dat oorspronkelijke idee is iets wat al in de schepping in ons is gelegd. Geschapen als een zoon (luk 3:38) naar het beeld van de Vader om zelfstandig te worden, vader te zijn.
 
4. Vaderschap creëert veiligheid zonder beklemming. Een vader beschermt zijn kinderen tegen alles wat hun gezondheid en geluk bedreigt. Ook al vinden kinderen dat misschien niet altijd leuk. De vader maakt die keuze voor hen of eigenlijk met hen, zodat ze leren zelf gezonde keuzes te maken. Tegelijkertijd zal het aanbrengen van veiligheid vanuit vaderschap er niet toe leiden dat kinderen geremd worden in hun ontwikkeling zie ook punt 5.
 
5. Vaderschap brengt uitdagingen en risico’s. Een vader creëert een omgeving waar, in een bepaalde veiligheid, kinderen uitdagingen aan kunnen gaan. Nieuwe dingen gaan ontdekken en leren om risico’s te nemen. Vaderschap zoals God het laat zien in Genesis creëert een tuin die ook risico’s in zich heeft en eigen keuzes en initiatieven vraagt van kinderen.
 
6. Vaderschap blijkt pas echt op de momenten dat het getest wordt. Als een kind faalt of fouten maakt. Dan zal er bij ontbreken van echt diep vaderschap een veroordelende of een afwijzende houding zichtbaar worden. Maar bij goddelijk geïnspireerd vaderschap zal er een omarmen en bewogenheid zijn. Vaderschap blijft vol verwachting, omarmt al het mis is gegaan, viert feest, heeft altijd een plan B en zoekt altijd het goede.
 
Vaderdag? Wat is er eigenlijk te vieren?
Vaderschap is een wankelend onderdeel van onze maatschappij. In alle lagen van de samenleving is er sprake van vaderloosheid. Letterlijk, omdat al in bijna 20% van de gezinnen niet eens meer een vader aanwezig is. Maar ook figuurlijk omdat de vaders die er nog wel zijn vaak niet functioneren zoals een vader bedoeld is. Het ontbreken van dit hemelse gezagsmodel in gezinnen, in scholen en in de politiek heeft grote gevolgen. Maar vooral zorgt het ervoor dat mensen niet tot bestemming komen. Er ontstaat een cultuur van competitie, ambitie en zelfgerichtheid als leermodel in plaats van verantwoordelijkheid, ontplooiing, zelfbewustzijn en vreugde.
 
Heftig ook dat juist dit essentiële onderdeel van christelijk leiderschap, vaderschap, door de hele geschiedenis zo is aangevallen in de kerken. Maar op het moment dat de kerk, de gemeente, gelovigen (het gezin van God) gaan begrijpen wat vaderschap is en dat gaat praktiseren, heb je de basis voor een niet meer te stoppen opwekking.
 
Misschien voel jij weerstand bij het woord vader alleen al. Ik kan je niet uitleggen in zo’n simpel stukje wat ik schrijf hoeveel begrip en liefde ik vanuit God ervaar voor mensen bij wie alleen al het woordje vader terechte weerstand oproept. Ik kan alleen maar plaatsvervangend vragen om vergeving, voor die mannen die in jouw leven een verwrongen beeld hebben neergezet van een vader. Vergeef, laat het los, laat het niet jouw beroven van de diepe vreugde en liefde die God de Vader je wil laten ervaren. Hij is een goede, goede Vader. En als je vanuit Zijn hart gaat ervaren hoezeer Hij jouw liefheeft dan zul jij ook worden wie je bent.
 
Misschien ben jij wel een vader. Een vader die net als ik niet volmaakt is, maar die een honger heeft om vaderschap te ontwikkelen voor zijn kinderen. Die de roep van God voelt in zijn hart om dingen anders te gaan doen. Als jij dat ben, stuur dan gerust een persoonlijk berichtje. Ik wil graag meer delen van wat ik heb ontdekt in mijn zoektocht en hoe je dat toepast in de praktijk van je leven.
 
Vaderdag? Wat is er eigenlijk te vieren?
Nou het antwoord op die vraag is er valt heel veel te vieren! God is een goede vader en Hij wil herstel brengen in gebrokenheid. Hij wil je oprichten en geven wat je nodig hebt. Hij wil je zelfs graag geven wat je nooit hebt ontvangen zodat er heling kan komen in je innerlijk. Maar vier het, vier feest, want je bent Gods geliefde kind en Hij verheugt zich in jou!
 
https://youtu.be/EDjL183oyik
NB: Lees ook eens dit stukje over weeskindergedrag.