Oh uitzinnige weeskinderen!..

Al die weeskinderen in het gezin van God die zo verweesd zijn dat ze eerlijk en oprecht denken dat iemands karakter gevormd moet worden omdat diegene nog geen wees genoeg is.

Al die betoverde kinderen in het gezin van God die vinden dat je moet veranderen van controleerbaarheid tot controleerbaarheid terwijl wie uit God geboren is mag zijn als de wind.

Als die jaloerse broertjes en zusjes die naar elkaar staren en bang zijn dat God door een ander iets meer doet als door jouw. En elkaar benijden, veroordelen, verachten, aanklagen. Terwijl niemand iets kan doen zonder God.

Ik zie het om me heen. Complete misdragingen van broeders naar broeders en zusters naar zusters worden goed gepraat onder het mom van karaktervorming. Het wordt vergeestelijkt met behulp van verhalen over Jozef, Job, Rachab, Chiram en Rispa. Maar het is ten diepste karaktermoord, babygedrag, jaloezie, angst.

Mag ik het eens een keer een tikje cynisch zeggen? Gewoon om lucht te geven aan uit een stukje frustratie. De duivel is niet eens nodig om, de kerk, het lichaam van Jezus kapot te proberen te maken. Innerlijke verdeeldheid, jaloezie, competitie, politiek, controle en angst die wordt toegelaten in de zielen van de gelovigen doen hun vernietigende werk wel.

Mag ik het eens scherp zeggen? Je wederstaat de Heilige Geest, je bedroeft de Heilige Geest. Je remt de groei van het lichaam van Jezus door een gebrek aan eer voor de ander. Minderwaardigheid is je drijfveer en niet je nieuwe identiteit in Christus.

Mag ik het een ongenuanceerd zeggen? Ik schaam me soms diep om Christen te zijn. Ik ben door wedergeboorte lid geworden van een club is die niet begrijpt wat haar Fundament is, Identiteit en haar Missie is. Een club met een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens.

Oh… mag ik het eigenlijk niet zo scherp zeggen? Want doet het pijn? Nou ik ken mijn eigen hart wat verbroken, nederig en echt vol liefde is. Mijn motivatie is niet om je pijn te doen. Mijn motivatie is om je wakker te schudden. Wordt wakker, sta op, schud het stof af en leef! Ik ervaar ook bewogenheid van God over deze dingen. Net als een Stefanus, Paulus, Jezus en vele anderen is het de bewogenheid van God die me scherp maakt over het tekort aan gezond vaderschap en zoonschap in het lichaam van Jezus.

Ja, ik noem Paulus, Stefanus, Jezus… omdat ze me zo even te binnen schieten, omdat de Liefde ze scherp maakte waar dat nodig was. Omdat de me te binnen schieten met verhalen waarin de context vergelijkbaar is. Ik realiseerde me overigens ook direct dat het deze alle drie heeft opgeleverd dat ze stenen naar hun hoofd geslingerd kregen.

Waarom? Waarom werden religieuze machten zo uitzinnig boos dat deze mannen dood moesten? Ik loop graag het risico! Kom maar op met die stenen. Ik ben van harte bereid, ik ben niet beter dan mijn meester en als die mannen die honderden malen meer en mooier zijn dan mij. Gooi je stenen maar. Het is me een eer en ik zal geen seconde minder van je gaan houden. Maar vraag je af waarom! Waarom roept wat ik zeg zoveel weerstand in je op?

Hoe durf ik zulke dingen te zeggen? Alsof ik zo goed ben? Heb ik dan geen tekortkomingen? Jazeker wel, daar maak ik echt geen geheim van. Ik schiet op vele vele terreinen tekort en daarom heb ik Jezus bloed en genade elke dag nodig. Daarom heb ik ook jouw nodig net als jij mij. Ik heb jouw nodig als een broer of zus, als een vader of moeder.

Oh… uitzinnige weeskinderen, ga nou eens begrijpen dat je een Vader hebt, die je Papa mag noemen en die dol op je is! Kijk eens in de spiegel naar jezelf met de ogen van die Vader. Besluit om van jezelf te houden, jezelf te gaan waarderen met diezelfde agape liefde als waarmee de vader je waardeert. Kijk daarna eens met Zijn ogen om je heen. Dien elkaar, eer elkaar, respecteer en accepteer elkaar. Help elkaar om te groeien en krachtiger te worden ook waar dat ten koste gaat van je eigen ambities en verlangens. En ervaar daarin de vreugde en vrede vanuit de Vader.

Vader, help ons thuis te komen in Uw liefde en acceptatie. Dat we mogen zijn wie we zijn en daar volkomen tevreden mee zijn omdat we weten dat het is hoe U ons wilde. Help ons jaloezie en minderwaardigheid te doorbreken en af te leggen. Heilige Geest vul mij zo dat ik volkomen gericht ben op het welzijn en de groei van mijn broers en zussen. In Jezus Naam.