PAPA, WIE IS JOUW BESTE VRIEND?

(Vriendschap met de Heilige Geest deel 1)

Elke avond als ik mijn zoon op bed leg maken we een praatje. Vaak gaat het over wat we die dag hebben meegemaakt en is het aan mij om het gesprek op gang te krijgen. Afgelopen weekend werd ik opeens verrast met een vraag: “Papa, wie is jouw beste vriend en vriendin?”

Mijn beste vriendin is niet zo moeilijk; dat is mijn lieve vrouw. Maar mijn beste vriend…daar moest ik even over nadenken. Alhoewel, mijn eerste gedachte was Jezus en de Heilige Geest, maar dat is zo “geestelijk” dat ik toch wat langer nadacht over wie mijn beste vriend zou kunnen zijn. Toen ik iets jonger was had ik wel vrienden waar ik bijna dagelijks mee optrok en die vriendschap was vaak gericht op een gezamenlijke interesse. Maar nu ik een gezinsleven heb is dat anders geworden. Er is gewoonweg niet zoveel tijd en ruimte meer om elke dag met elkaar op te trekken. Mijn antwoord werd dus toch Jezus en de Heilige Geest.

Later bedacht ik me dat ik diezelfde dag met een gedachte wakker was geworden, wat eigenlijk het antwoord op de (toen nog niet) gestelde vraag is. Als christenen hebben we het vaak genoeg over Jezus als vriend. Ik leg mijn kinderen zelfs uit dat als Jezus in hun hart woont zij een vriend van Jezus zijn. Net zo makkelijk als dat de kinderen waar ze op school mee spelen ook vrienden zijn.

Mijn gedachte richtte zich nu even niet op Jezus, maar op de Heilige Geest. De Heilige Geest wil graag mijn vriend zijn. Hij is niet het spreekwoordelijke vijfde wiel aan de wagen in het rijtje van Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is een volwaardig persoon binnen de drie-enige Godheid. Sterker nog, Hij is Degene die bij ons is. Jezus is naar de hemel teruggegaan en zond de Heilige Geest zodat wij niet als wezen werden achter gelaten (Johannes 14:16-18), maar nog steeds God bij ons op aarde hebben. Net zoals de discipelen met Jezus rondtrokken toen Hij op aarde was, zo kunnen wij nu met de Heilige Geest door het leven gaan, elke dag in elke situatie.

Heilige Geest, ik wil Uw vriend zijn en elke dag met U beleven. Help met U te leren kennen en wat in Uw hart leeft. Leer mij dat U goed bent en mij wilt laten genieten, dat U mij niets wilt onthouden maar altijd het beste wilt geven. Ik wil samen met U mijn leven leiden. Amen.

Meer blogs uit deze serie.