“ik kies er steeds vaker voor om te haten.”

God is liefde. No doubt for me! Mocht je er nog aan twijfelen, lees dan eens 1 Joh. 4 uit je Bijbel.

Even zoveel als God ons liefheeft, zijn wij geroepen om lief te hebben. Jezus heeft het ons geleerd: “heb je naaste lief als jezelf.” Hij zegt zelfs in Mat. 5:43: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u : Hebt uw vijanden lief!” Een nieuw gebod. Revolutionair voor die tijd. Gaf Hij niet zelf het perfecte voorbeeld door te bidden voor de soldaten die Hem aan het kruis sloegen? We zijn geroepen om lief te hebben of we nu willen of niet.

Liefde is een keuze.
Maar ik kies er steeds vaker voor om te haten. Haten wat God haat!

Ik haat onrecht.
Ik haat misbruik.
Ik haat oorlog.
Ik haat ziekte.
Ik haat kanker.
Ik haat de dood.

Ik haat het met een dodelijke haat!

Alles wat niet uit God, de bron van Leven en Liefde voortkomt, maar komt vanuit de leugenaar en moordenaar van het begin, wil en zal ik haten!
Bill Johnson zei eens: “sometimes our love for God is measured by what we hate”. Ik ben het helemaal met hem eens.

Het is tijd dat we als christenen een haatcampagne gaan starten.
Dat we gaan haten wat God haat!
Dat we opstaan tegen onrecht.
Dat we kotsmisselijk worden van misbruik, en ingrijpen!
Dat we geestelijk oorlog voeren tegen de machten van deze wereld.
Dat we bidden voor de zieken.
En een hele spannende…. dat we de doden opwekken?!

Ik wil ervoor gaan!
Omdat God, mijn Papa, mijn bron van leven is. Omdat Hij eindeloos goed is.
Jezus gaf ons de opdracht in Mat 10:8 : Maak de zieken gezond. Laat de doden weer levend worden. Genees melaatsen. Verdrijf de boze geesten.
Zouden wij, als zijn discipelen met minder genoegen nemen?
Zouden wij dan toekijken en het leven, de vreugde en de wereld om ons heen leeg laten roven?

Ik zegen je met het vuur en de passie van Heilige Geest.
Om onvoorwaardelijk lief te hebben en te haten wat God haat!

Be blessed!