Verbondenheid

Zag dit plaatje vanmorgen en het raakte me diep. Ergens was er een snaar in mijn vaderhart geraakt. Ik dacht zo moeten mijn jongens met elkaar omgaan, in verbondenheid. En ik moest denken aan deze tekst: ‘Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.’ 1 Petrus 4:8

Maar wat je hier ziet is meer dan bedekken van zonde en fouten. Als we ervoor kiezen elkaar echt van harte lief te hebben en te eren, zullen we ook tal van zonden en narigheid voorkomen. En het gaat niet alleen om het voorkomen van fouten en missers, het gaat om veel meer…

Onderlinge verbondenheid, bestendige liefde, geeft eenheid. Eenheid is door God bedoeld als de stortkoker van zijn hemelse voorzieningen voor de kerk. Geen wonder dus ook dat het op een vreselijke manier wordt aangevallen. Jezus lichaam, de kerk, is verscheurd en dat maakt het ook tot een bepaalde hoogte krachteloos.

Hoe kan God Zijn hemelse bronnen openen als we niet in staat zijn om elkaar van ganse harte lief te hebben zoals God ons lief heeft gehad.

Zolang we ons druk blijven maken om de juiste leer, de juiste regels, de beste predikers, de ‘waarste’ waarheid. Maar God is een Vader en Zijn grootste verlangen is wat je ziet op dit plaatje. En dan komt de rest vanzelf. De tekenen, de wonderen, genezingen, bevrijding, overvloed… de hele hemelse voorraadschuren kunnen worden geopend als we daadwerkelijk een worden.

Als God nu kleine beetjes van Zijn Hemel op aarde brengt dan is er al snel een scheuring, een ruzie, verdeeldheid of een voorganger die het als zijn persoonlijke verdienste ziet. Waarom zou een Vader zijn kinderen zegenen met de grootste krachten en voorzieningen als ze elkaar er alleen maar mee gaan beschadigen? Geen aardse vader die het in zijn hoofd haalt, laat staan dat de volmaakte hemelse Vader dit zou overwegen.

We hebben bestendige liefde nodig… bestendig is het sleutelwoord waardoor de liefde goddelijk effect kan krijgen. Bestendig, dat betekent; Altijddurend, Aanhoudend, Blijvend, Constant, Niet veranderend… Hoe gaaf! Niet afhankelijk van wat we precies doen, hoe goed we zijn, of we de juiste liedjes zingen, elkaar aardig vinden, etc, etc, maar veel dieper en blijvender. Niet afhankelijk van ons gedrag of humeur of dat de ander wel in onze smaak valt.

Maar bestendige liefde, die alleen maar is gebaseerd op de onschatbare waarde die we, voor elkaar hebben, als geliefde kinderen van de Vader die Zijn Zoon gaf uit Zijn bestendige Liefde. De Vader huilt als we elkaar verbijten en verstoten. Het hart van de Vader heeft pijn om alle afwijzing en liefdeloosheid binnen Zijn gezin.

Kom Hemel, kom… We bidden en zingen het… En de Hemel staat te popelen om te komen, de schepping staat te wachten met reikhalzend verlangen… Maar waar wachten wij nog op? Wacht jij tot het moment dat die ander zo verandert dat je hem lief kan hebben? Kruisig je eigen vlees, heb bestendig lief en wandel in eenheid!

Luister ook eens dit prachtige lied wat hier over gaat: