Sta op!

Sta op, was de roep van de hemel op de paasmorgen in Jeruzalem. Een confrontatie tussen leven en dood die de aarde deed schudden, maar deze kracht was niet te stoppen.

Sta op, was de roep van de hemel en Jezus stond op. Zijn sterven aan het kruis, Zijn dode lichaam in het graf bleken slechts afleidingsmanoeuvres van de hemel te zijn. Een hemelse list, een paard van Troje, een geheim transportmiddel wat onvoorwaardelijke liefde en heilige onschuld het dodenrijk in smokkelde. Het dodenrijk kon dat niet bevatten, de vijand werd openlijk tentoongesteld, de sleutels van het dodenrijk kwamen in handen van de Koning van het Leven.

Sta op, was de roep van de hemel door alle eeuwen, tijden en plaatsen. Sta op, wordt wakker, schud het stof af en leef!

Sta op, was de roep van Ezechiël in de vallei van de dood. En er kwam leven, er kwam een leger in beweging. “De geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.’ De roep van de hemel maakt doden levend en krachtig.

Sta op, was de roep van Jesaja in de duisternis van de tijd. ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.’ ‘Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof!’ De roep van de hemel brengt licht in de duisternis, brengt de heerlijkheid terug, brengt aanbidding, brengt vreugde, brengt beweging.

Sta op, was de roep van Paulus naar de heiligen in Efeze. ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. De roep van de hemel schud lauwheid af, blijf niet sluimeren en slapen, sta op en weerspiegel het licht van de troon, de opstandingskracht van Jezus in deze wereld.

Sta op, is roep van Jezus naar Zijn bruid. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld. (..) Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom! Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk.’ Sta op, ik wil je zien, ik wil je zichtbaar maken. De tijd is nu. Laat je stem horen, het geluid van leven, van kleur van vreugde.

Sta op, is de roep van de hemel aan jou!
Sta op, wordt wakker, schud het stof af en leef! Sta op, weerspiegel het beeld van de volmaakte Vader, de liefde van de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Sta op, zoals ik ben opgestaan! Sta op, in mijn kracht. Sta op, kom in beweging. Sta op, wordt wakker, schud het stof af; je pijn, je verdriet, je teleurstellingen schud het af. Leef en breng leven.

Vader ik hoor Uw roep en wil deze beantwoorden. Niet langer wil ik slapen, sluimeren, wegkruipen. Niet langer wil ik lauw zijn. Maar ik wil leven, vol passie, vol vuur, vol vreugde. Ik wil bewegen en leven brengen. Dank U dat ik vol ben met Uw opstandingskracht. U roept mij om op te staan en ik zal gehoorzamen.

#Pasen #Pasen2017 #Jezus #JezusLeeft

Matheus 28, Hebreen 2, Kolosenzen 2, Openbaring 1, Ezechiel 37, Jesaja 26 en 60, Efeze 5, Hooglied 2, Lukas 15