2020 het jaar van de eenheid!

Het derde jaar sprak God, is het jaar van eenheid.

De op één na laatste samenkomst, op 1 maart, voordat het coronavirus de samenleving lamlegde, was er eentje die niet helemaal bij mij persoonlijk paste. Maar eerlijk gezegd heb ik dat wel eens vaker. Deze zondag was een soort van georganiseerde chaos zou je kunnen zeggen. Heel veel verschillende mensen liet iets van zichzelf zien. Een enorme creativiteit en veelkleurigheid. Maar voor mij was het ook een van die momenten dat ik, diep van binnen, stiekem terugverlangde naar kerkbanken en een liturgie.

Het thema was die zondag ‘I AM One’. Niet geheel toevallig omdat het derde jaar, zoals God gesproken had, een jaar van eenheid zou zijn. Lees onderstaand de woorden van 29-12-2019 over het jaar wat voor ons ligt.

“We zitten in derde jaar, dat we samenkomen als family op deze zondagen. Family van de Koning. Familie van het Koninkrijk. Het derde jaar is een jaar van eenheid. Hoe meer je eenheid vind, hoe meer verdeeldheid soms kan manifisteren. Maar het doel is eenheid, niet het voorkomen van onenigheid. We zoeken de hemelse eenheid. Die mensen die totaal verschillend zijn, denken en doen, kan connecten als broers en zussen.

De eenheid van familie. Geen teams, geen werkgroepen, geen managers. Maar een Gezonde familie. Waar vaders en moeders opstaan. Waar het doel is dat ieder individu zich ontwikkeld op het eigen niveau. Waar het doel niet is ‘het gezin op zichzelf’, maar de individuen die als collectief een plaats vinden om tot groei en bloei te komen.

Verdeelde harten zullen moeten gaan kiezen. Voor innerlijke eenheid. Voor uiterlijke eenheid. Omdat de kracht nog meer toe zal nemen. Dubbelhartigheid zal moeten wijken. God wil meer en meer eenheid creeren. Eén van hart, één van geest. Eén in liefde, een in kracht. Eén in nederlagen, één in de overwinningen!

Tsja, zo regelmatig zijn er van die momenten in samenkomsten die niet helemaal bij me passen. Dat zijn de momenten waarop ik mag leren om me aan te passen. De momenten waarop aanstoot aan de deur klopt, krijgt acceptatie pas echt waarde. Juist die momenten dat het persoonlijk wringt, zijn de momenten waarop hemelse eenheid wordt geboren! En dat ik dan toch kan genieten. Van dat veelkleurige veldboeket, wat voor en door God samengesteld zoveel meer waarde heeft dan het ‘perfecte’ bosje bloemen wat bij mij zou passen.

En toen kwam dat onzichtbare monstertje. Die het voor elkaar kreeg om tenminste 1,5 meter afstand te creëren tussen iedereen. Om samenkomsten te sluiten en de collectieve aanbidding te laten verstommen. Schijnbaar dan. Want eenheid werd wereldwijd meer zichtbaar dan ooit. Worshippers uit diverse landen, kerken, storming zongen gezamenlijk liederen die miljoenen keren werden bekeken. Door livestreams heen gebeurden wonderen, ook bij iam. Mensen van ultra-conservatief tot giga-charismatisch werden verbonden.

En onze i am family? Hoe ging het met het jaarthema ‘eenheid’ door de coronaperiode heen? Nou, God had al gesproken;

“Hoe meer je eenheid vind, hoe meer verdeeldheid soms kan manifisteren.” En “Dubbelhartigheid zal moeten wijken. God wil meer en meer eenheid creeren.”

Dus kwamen er, zo her en der, diepe zaken bovendrijven. Innerlijke motieven. Verborgen overleggingen. Dubbelhartigheid. Twijfels. Ongefundeerde keuzes en soms een gebrek aan relatie en betrokkenheid. Bij mij, bij anderen. Maar juist doordat het negatieve naar boven kwam drijven, komt het positieve ook opeens ook tot zijn recht. Elke ‘negativiteit’ is immers een gegeven kans op een gekozen doorbraak. En zo leidde het bovendrijven van negativiteit uiteindelijk tot kansen en keuzes. Tot krachtige verdieping van relaties. Een golf van eerlijkheid en echtheid en het leren van op een gezonde manier te eren, door te confronteren.

Ik weet nu een ding zeker. Wat er dadelijk aan eenheid ontkiemt is meer, krachtiger en echter dan ooit eerder. Meer echt dan ik ooit heb gezien. En alle verdeeldheid, uiteendrijving en onrust zal moeten wijken. Want er is iets ontstaan, wat geboren is in de hemel en zichtbaar zal worden op aarde.

He is one.
I am one.
We are one.

Blessings,

Albert

Op 2 en 9 september is er een gemeentieavond. Dan gaan we dieper in op het huidige momentum en samen zoeken naar de weg van God die voor ons ligt. Meld je even aan, verplicht ivm coronaperikelen, via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-visie-delen-en-bespreken-115958652451

——

Ps: Ik heb mijn aantekeningen van die zondag ‘i am one’ er nog eens bijgepakt. Ik deel ze hieronder voor de hongerige lezer. Misschien heb je er nog wat aan.

Het belang van eenheid is om als Zijn lichaam te bewegen en Jezus zichtbaar te maken.

Eenheid is het omarmen en vieren van verschillen! 

‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.’

‭‭Johannes‬ ‭17:21-23‬ ‭HSV‬‬

>> het belang van eenheid is groot

 • Redding van zielen!
 • Doorbraak van tekenen en wonderen (1 korinthe 11:18/30) en (Psalm 133:1/3b)
 • De vreugde van God (Vaderhart)
 • Verbreekt direct het werk en de invloed van satan (de uiteendrijver)

>> Belemmeringen voor eenheid;

 • Jezelf zien als de standaard >> de standaard is Jezus (lichaam van Jezus)
 • De ander als bedreiging >> de ander is je aanvulling (ijzer met ijzer) spreuken 27:17 Om recht te kunnen snijden moeten we eerst geslepen worden
 • Angst voor confrontatie. Confront-eren, vanuit liefde, is juist eren.

>> eenheid is een vrucht van 5-voudige bediening.

‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.’

‭‭Efeze‬ ‭4:11-16‬ ‭HSV‬‬

>>Het vieren van verschillen brengt juist eenheid. niets zo verschillend als de vijfvoudige bedieningen;

 • Apostel (wil iedereen in beweging)
 • Profeet (wil iedereen in bestemming)
 • Evangelist (wil iedereen de kerk uit)
 • Leeraar (wil dat alles helemaal klopt)
 • Herder (wil iedereen tevreden, rust, gezellig)
 • Tegengestelde kleuren…

>> Eenheid in veelkleurigheid