Waar doe je het eigenlijk voor?

Het hart van mensen kent nogal weleens wat verschillende laagjes. Tenminste, laat ik het even bij mezelf houden, mijn hart kent nog al wat laagjes.

Er is dat laagje glazuur of vernis wat netjes glimt. Een afwerklaagje wat goed is onderhouden en gezien mag worden. Maar wat zit daaronder? Als je in Gods plan beweegt komt er onder de topping een heerlijke smaakvolle cake. En is laag na laag van je hart gevuld met Zijn smaak en geur. Een lust voor het oog en een lust om te eten en uit te delen.

God ziet je hart aan. Waar Hij wel het minst in is geïnteresseerd is de topping. Waar mensen zich bij elkaar op blindstaren is precies dat wat God totaal niet interessant vindt. God kijkt wat laagjes dieper.

Waar doe je het eigenlijk voor? Wat zit er onder de glimmende topping, onder het laagje glazuur? Ben je op zoek naar beloning? Op zoek naar aanzien? Op zoek naar een positie? Wil je graag iets zijn? Wil je gezien worden? Wil je belangrijk zijn? Wil je invloed hebben? Het is allemaal glazuur en God kan er niets mee.

Waar doe je het eigenlijk voor? Als je Jezus volgt dan doe je alle dingen die je doet voor Hem. Je werk, je inzet in Zijn Koninkrijk, je gezin alles is van Hem en voor Hem. Tenminste dat is wel zo handig, want anders gaat het je een keer opbreken. Je kan je met lichaam, ziel en al jouw krachten inzetten voor het Koninkrijk, maar als je diepste motivatie niet is dat je het uit liefde voor Hem doet, heb je een probleem. Jezus zegt in Math 6:5 al die hardwerkende mensen die het doen om eer of aanzien… Ze hebben hun loon al hier op aarde. Voor Jezus is het niet relevant.

God is namenlijk net even wat anders dan wij. In een prachtig verhaal, wat je helemaal hieronder terug vindt, liet Jezus ons zien hoe het werkt met God. In dit verhaal is God een werkgever die hetzelfde betaalt of een werknemer nou 1 uur heeft gewerkt in de avondkoelte of 12 uur in de gloeiende zon.

Onrechtvaardig? God noemt dit juist goed! God is anders, God kijkt niet naar hoe lang, hoe hard, hoe vaak… Maar Hij kijkt alleen maar naar onze diepere motivatie… deed je het uit liefde? God is goed… maar God is wel echt op een andere manier goed dan wij! Het is belangrijk om je dat te beseffen. Anders wordt je toch op een dag teleurgesteld als blijkt dat je magnifieke inzet niet heeft opgeleverd wat jij dacht dat het zou opleveren. En die teleurstelling wordt boosheid als je dan ziet dat iemand die nog geen tiende van jouw inzet heeft gedaan hier net zoveel loon voor krijgt als jij.

God is anders. Hij kijkt niet naar resultaat maar naar motivatie. ‘De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.’ Psalm 51:19 of ergens anders ‘Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;’ Kolossenzen 3:23

Als je het op deze manier doet, dan bespaart het je een hoop frustratie. Want wat je ook doet en voor wie je het ook doet, mensen zullen altijd falen en teleurstellen. Maar doe je het voor Hem dan is Hij altijd enthousiast en dankbaar. Daarbij werk je dan ook nog eens samen met een Koning die is gesteld ‘boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.’ Dat maakt een hoop dingen echt een stuk makkelijker.

Vader, ik wil van mijn glazuur af. Alles wat ik doe wil ik doen voor u! U bent mijn bron en mijn bestemming. Ik leg iedere verkeerde hartsgesteldheid of verkeerde motivatie af. Bekleed mij met liefde, uw zuivere liefde. Ik wil u alleen dienen, gewoon omdat u geweldig bent.

Lieve mensen, ik moest dit even delen. Als het voor jou is en je wilt nog doorpraten stuur dan gerust een prive berichtje.
^Albert

‘Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een schelling ’s daags, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan, en hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard en wat billijk is zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij wéér naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen: Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos? Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter: Roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten. Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eersten kwamen, meenden dezen, dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes, en zij zeiden: Deze laatsten hebben één uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen; ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?’
Matteüs 20:1-15