Gods pijl, ben jij!

En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. (‭Jesaja‬ ‭49‬:‭2‬ NBG51)

en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. (‭Efeziërs‬ ‭6‬:‭17‬b NBG51)

Het is Gods verlangen om ons als een krachtige scherpe pijl af te schieten en ons in bestemming te brengen! Zo mooi hoe de veiligheid en geborgenheid van Gods hand en de krachtige aanwezigheid van ons leven in de wereld om ons heen samen gaan in deze tekst.

Vorming:

Hij maakt onze mond tot een scherp zwaard… Er is een continu proces nodig waarin God onze mond tot een scherp Zwaard maakt. We moeten leren Zijn waarheid te spreken. Door zijn Woord en Geest vlg Efeze 6

Bescherming:

We zijn geborgen in de schaduw van Zijn hand. Schaduw als beeld van rust en vrede en zijn hand als beeld van krachtige en liefdevolle Vaderlijke bescherming. We hoeven in deze wereld niet te vrezen maar mogen weten dat de rust en vrede in ons ervoor zal zorgen dat we in dit alles meer dan overwinnaars zijn.

Bestemming:

Een puntige pijl in Zijn pijlkoker. Dit beeld komt terug in psalm 127 waar beschreven wordt hoe kinderen pijlen zijn in de pijlkoker. Het beeld hoe we als vaders en moeders onze kinderen, die het eigendom zijn van de Heer, mogen richten en afschieten naar hun bestemming. Maar God is zelf Vader en verlangt er dus ook naar ons als zijn kinderen richting te geven. Ons op bestemming te brengen zodat de puntige pijlen, die wij zijn in de pijlkoker van God, het koninkrijk van de vijand, maximaal schade toe kunnen brengen!

Hoe?

Door kracht en geweld? Nee door Mijn Geest zal het geschieden spreekt de Heer. Maar waar woont die Geest? Precies in jouw en mij… en dan zijn we weer terug bij Efeze 6. God heeft ons als voertuigen van Zijn woord, geleid door Zijn geest, bestemd om het verschil te maken!

Dus trek je wapenuitrusting aan en ga op je sandalen staan!

Vader, ik bied u mijn leven aan. U mag mij afschieten, wegschieten naar Uw doelen. Ik brengen mijn eigen agenda en doelen onder Uw heerschappij. Neem mij, vul mij, vorm mij en schiet mij. Zodat ik doel kan treffen, op mijn bestemming zal komen en Uw liefde en goedheid zichtbaar zal maken. In Jezus Naam