THE VICTORY IS YOURS!!

Voel jij je overweldigd? Door woorden die gesproken zijn, dingen die gebeurd zijn, beloftes die uitblijven? Voel jij je leeg van geloof, verslagen, niet in staat het zelf weer op te wekken hoe graag je ook wilt? Mag ik je dan dit zeggen? Ontken het niet, de feiten zijn reëel. Door te ontkennen sluit je je ogen en God wil juist jouw ogen openen. Niet jouw natuurlijke ogen maar je geestelijke ogen. God wil een andere realiteit laten zien die ook aanwezig is.

Zo ging het ook met Elisa en zijn knecht. In 2 Koningen 6 wordt een oorlog beschreven waarin de profeet Elisa steeds openbaring krijgt over de tactiek van de vijand. Na de zoveelste keer dat het plan van de koning van Syrië mislukt denkt hij dat er een mol in zijn kamp is. Hij hoort echter dat God zijn plannen aan Elisa openbaart. Hij zet een groot (!) leger in om Elisa gevangen te nemen. Op een gegeven moment heeft hij de plek waar Elisa verblijft volledig omsingeld. Als Elisa’s knecht de volgende ochtend naar buiten gaat ziet hij dat ze omsingeld zijn en hij schrikt. “We zijn er geweest, hier komen we niet uit, we hebben verloren,” zullen gedachten zijn geweest die door zijn hoofd gingen. Hij voelde angst, het was gedaan, over en uit.

Voel jij je ook zo? Teneergeslagen, strijdend tegen deze gedachten. De emoties zijn reëel. Je mist hoop, geloof, vreugde. De omstandigheden zijn te sterk. Zo was het ook bij de knecht van Elisa. Hij zag alleen nog maar de omstandigheden, Elisa zag met Gods ogen. Elisa zag nog een omsingeling, een omsingeling van een hemels leger. Elisa wilde graag dat zijn knecht ook zou zien en bad daarom een eenvoudig gebed: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.’ (2 Koningen 6:17)

God wil jouw ogen openen en je laten zien dat je omsingeld bent, niet alleen door een leger van jouw vijand, maar door een sterker, overwinnend leger. Het leger van God. Hij wil je laten zien dat in Hem overwinning is. Hij wil je hart vullen met hoop en geloof, met vertrouwen, strijdlust, vreugde. Dit hoef je niet zelf op te werken. Het is iets wat je simpelweg van God ontvangt als Hij jouw ogen opent voor Zijn waarheid.

Paulus bad voor de mensen in Efeze dat de ogen van hun hart verlicht zouden worden, zodat ze gaan wat Gods roeping is voor ons, wat Zijn roeping is voor ons en hoe geweldig groot Zijn kracht is die alles overtreft, ook in jouw situatie.

“opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht” (Efeziërs 1:17-19, HSV)

Zoals Paulus schreef bid ik dat je ogen geopend zullen worden en je met je hele hart kunt ontvangen:
The victory is yours!!