Ik denk niet dat u onze samenkomsten moet gaan bezoeken!

Hij kwam na de dienst samen met zijn vrouw naar mij toe en zei; “ik ga niet meer naar mijn oude gemeente, ze brengen een verkeerde leer over genezing”. Zijn ogen blonken van overtuiging en gelijk. Voortaan kom ik naar deze gemeente. Daarmee was het verhaal klaar. Ik probeerde voorzichtig te vertellen dat ik geloof dat er niet zoiets is als één ware leer, maar dat ging hem op dat moment volledig voorbij.

Ik bad; “Heer, dit zijn niet de mensen die u mij heeft beloofd! Ik hou van ze, maar ze gaan met dit denken hier in deze cultuur van vrijheid en eer hun plaats niet vinden. Geef ze inzicht of help ze om gewoon terug te gaan”. Het duurde toch nog drie diensten tot ik ook een verkeerde leerstelling had verkondigd, maar toen waren ze ook direct weer terug naar hun oude stekkie.

Een andere man kwam naar me toe en zocht een andere gemeente omdat de liederen die in zijn gemeente gezongen werden niet helemaal theologisch juist waren. Ik zei maar direct, dat het hem hier waarschijnlijk ook niet zou gaan bevallen. Dat we in onze gemeente de muzikanten zelfs aanmoedigden om tijdens de diensten een nieuw lied te ontwikkelen. En dat ze dan zelfs mochten falen mocht het eventueel theologisch zwak zijn. Dat we de ruimte voor God om te spreken binnen het ‘ten dele’ (1 kor 13.9) van de mens belangrijker vinden dan afgebakende perfectie.

Wij geloven namelijk in een God die als een Vader. Zijn kinderen liever vreugdevol en falend ziet proberen dan ze te zien verzinken in een angstig nietsdoen. (Matteüs 25:14-30 /Lucas 19:11-27) Deze bezoeker kwam slechts die ene keer en hebben we nooit meer gezien.

En zo kan ik u nog vele voorbeelden geven. Vaak kan ik er ontzettend om lachen, maar soms moet ik er ook om huilen. Er zit een intense religieuze drang in veel kerkmensen om ergens de ware leer te horen. Iets zoeken ze wat 100% klopt.

Het woord zegt; ‘Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.’ (1 Korinthiërs‬ ‭13:9‬) dat zou ons al wijs en nederig moeten maken. Het feit dat wij niet volkomen kennen maakt al dat wij niet volkomen Zijn woord kunnen doorgeven.

De ware leer bestaat niet. De absolute waarheid bestaat niet in letters, dogma’s of regels. De Waarheid is een persoon. De Waarheid doet zich vinden in een relatie, openbaart zich in een relatie. En een relatie is dynamisch, heeft seizoenen, wordt beïnvloed door gevoel en ervaring.

Dogma’s en theologie die als waarheid wordt opgelegd verstikken de relatie en maakt dat er vervreemding plaatsvindt. Het verblindt mensen en is een voedingsbodem voor scheuring en verdeeldheid.

Als je een gemeente zoekt waar precies dat verkondigd wordt wat jij vindt, heb je uiteindelijk altijd een probleem. De intentie om samenkomsten te bezoeken zou allereerst moeten zijn dat je een ontmoeting zoekt met God die zich openbaart in de veelkleurigheid van zijn gemeente, de tempel van Zijn Heerlijkheid. En een verlangen naar een gezin, een familie, waarin niet iedereen hetzelfde vindt of ervaart maar elkaar wel van harte liefheeft. En het verlangen om toegerust en geactiveerd te worden om zo in je bestemming te wandelen.