Ctrl + angst + delete

Het zinnetje kwam zomaar in me op gisterenavond tijdens een training met de mentoren van de cursus vrijheid en discipelschap.

CTRL ALT DELETE is een combinatie van toetsen op een computer die ervoor zorgt dat een PC opnieuw kan worden opgestart. Een ‘soft reboot’ een zachte herstart.

Opnieuw opstarten… Zeker in de beginjaren van de PC was het een geweldige uitkomst. Er liep nogal weleens iets vast en de enige weg om het weer actief te krijgen was dan CTRL ALT DEL. En na het herstarten was je computer weer fris en snel.

Zo nu en dan moet je even herstarten. Zeker waar controle en angst een plek hebben gekregen in je leven.

CONTROL… Controle is het altijd maar willen beheersen van de dingen die gebeuren. Niet kunnen loslaten. Willen beïnvloeden en sturen naar onze eigen ideeën. De Heilige Geest is per definitie niet onder onze controle. Dus waar wij krampachtig willen vasthouden aan onze eigen beperkte mogelijkheden, daar waar we elkaar proberen te remmen en naar onze eigen inzichten te laten functioneren, daar waar we regels stellen boven relatie… Daar kan de Heilige Geest niet veel mee. Controle is een ziekte die vaak onbewust wordt gekoesterd, maar waar we van moeten genezen om het Koninkrijk van God baan te zien breken.

ANGST… Hoe reageer je op een situatie? Zie je mogelijkheden, zie je potentie in de ander? Of zie je alles als een bedreiging, zie je iedereen als concurrent? Angst houdt hele gemeenschappen in een greep. Er is beperkte groei, beperkte ontwikkeling mogelijk. In plaats van een gerichtheid om de ander om je heen te zegenen, wordt de ander geremd en afgewezen. Angst om iets verkeerd te zeggen, angst om iets verkeerd te doen, angst om jezelf te zijn… Angst voor elkaar, angst voor jezelf. Angst voor het verleden, angst voor de toekomst. Allemaal belemmeringen die je verhinderen om echt krachtig te worden.

DELETE… Verwijderen… Je moet dingen simpelweg verwijderen. Ieder mens heeft een delete button in zijn binnenste. Die button heet KEUZE.

Soms moet je radicaal besluiten om controle en angst geen plaats meer te geven. En dat is een moeilijke keuze. Controle en angst hebben de neiging om vertrouwd aan te voelen, maar ze laten je vastlopen.

Lieve Heilige Geest, dank U wel dat U mij wil resetten. Ik geef mijn neiging tot controle uit handen. Ik leg mijn angst en onzekerheid bij u neer. En ik reset door ervoor te kiezen om los te laten en te vertrouwen. U te vertrouwen, mensen te vertrouwen, kwetsbaar te zijn, lief te hebben. Controle en angst eruit, vertrouwen en overgave erin. In Jezus Naam.