Prinsjesdag

Mijn positie?

Met de Koning op de troon!

‘God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen.’
‭‭EFEZIËRS‬ ‭2:6‬

Mijn toekomst?

Is 100% zeker!

‘Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.’
JEREMIA‬ ‭29:11‬ ‭

Mijn plannen?

Zijn al helemaal voorbereid!

‘in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zo