Prinsjesdag

Mijn positie?

Met de Koning op de troon!

‘God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen.’
‭‭EFEZIËRS‬ ‭2:6‬

Mijn toekomst?

Is 100% zeker!

‘Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.’
JEREMIA‬ ‭29:11‬ ‭

Mijn plannen?

Zijn al helemaal voorbereid!

‘in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’
‭‭EFEZE 2:10‬

Mijn begroting?

Ik zal nooit tekort komen!

‘Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.’
‭‭JOHANNES‬ ‭10:10‬

Mijn Koning?

Laat me nooit in de steek!

‘God heeft gezegd: “Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten.” Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: “De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen.”
HEBREEËN‬ ‭13:5-6‬

Mijn Koning?

Heeft alle macht!

‘Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen.’
MATTEÜS‬ ‭28:18‬

Met Jezus is iedere dag… Prinsjesdag!

#prinsjesdag #elkedagprinsjesdag