Leef! Bloei! Ontwikkel! Groei!

Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden;’ ‭‭Ezechiël‬ ‭37:7‬ ‭

Ezechiel sprak wat God sprak. Hij hoorde God spreken en God vroeg aan hem om te profeteren. Waarom deed God het zelf niet? Interessante vraag :) Persoonlijk denk ik dat het belangrijk voor ons is om te beseffen dat God mensen inzet om tot Zijn doel te komen. GOD heeft jou nodig! Je bent een deel van het lichaam van Jezus. Als zijn lichaam niet gaat bewegen en functioneren zoals Hij het bedoeld heeft, gebeurt er heel weinig.

Zodra Ezechiel ging profeteren kwam er geruis. Wow, direct kwam er beweging! De hemel komt in actie als er leven wordt gesproken. God staat te popelen om jou in je bestemming te brengen. Om jou te laten zien wat je plaats in het Lichaam is. Hij staat te juichen als jij je overgeeft aan wat Hij in je leven wil doen. En ik kan je zeggen: Hij is een goede en uiterst betrouwbare, liefdevolle Vader. Ik geloof dat de Vader wacht tot zijn lichaam gaat functioneren zoals het is bedoeld. Dat lichaamsdelen ook op de goede plaats zullen komen daar waar dat nog niet zo is. En daar heeft hij jou voor nodig!

Als ik terugkijk op mijn eigen leven was het zo nodig dat er mensen om mij heen waren die zagen wat alleen Jezus nog maar zag. Keken heen door de modder en zagen iets glinsteren. Een vrouw met bestemming zoals bedoeld in de buik van haar moeder! (Psalm 139). De kracht van het profetisch woord is dat wat God in je leven heeft gelegd tot aanschijn roept. Wat heb je hiervoor nodig? Wat had ik nodig? Het is niet heel ingewikkeld. Een veilige plaats waar ik leerde dromen, ik ze uiteindelijk kon delen en waar werd gesproken wat God zag! Zo belangrijk! Eigenlijk is het als in een gezin. Je kindje groeit op en droomt. Vaak dromen ze groot. Dat vind ik echt heel mooi. Onze meiden gaan voor het Nederlands Damesteam. We zouden dingen kunnen zeggen als: joh.. er zijn vast veel meiden die dat willen en er zijn maar een paar plaatsen. Maar nee.. we stimuleren ze! Nemen hun droom serieus. Wij als ouders bidden en spreken leven en bieden ze veiligheid om te ontwikkelen. Om fouten te maken. Dat is wat je nodig hebt om te gaan bloeien en groeien in God. Het is nodig voor ons persoonlijke leven maar ook voor de Kerk van vandaag dat we gaan zien waarvoor we zijn geroepen en dat we daar ook naar gaan handelen. Het is mijn gebed.

Johannes 10:10 zegt: De vijand komt om te stelen en roven. Je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat dat aardig is gelukt. De wereld is in brand en de kerk verdeeld. Ik geloof dat de kerk voor vandaag, maar ook jij voor de grootste uitdaging staat. Namelijk om het Koninkrijk van de Hemel te demonstreren op de Aarde. Jezus is de perfecte theologie. Zijn standaard is mijn standaard. Jezus zegt: Ik ben gekomen zodat je leven zal hebben, en overvloed. Altijd genoeg dus! Voor iedereen, voor elk kind, perfect op maat!

Leef zei Ezechiel: en direct terwijl hij sprak kwam er leven op de dorre beenderen. Ik zie het voor me gebeuren. Direct toen hij sprak veranderen het plaatje, kwam er perspectief, kwam er leven. Hoe bijzonder is het dat als wij leven spreken er ook leven komt. Verwacht het want het is de belofte van God zelf!

Leef! Bloei! Ontwikkel! Groei!