I AM (M)eat & Greet
22 & 29 januari 2024

Wil jij deel worden van een gemeenschap in beweging?

We nodigen je uit voor de I AM (M)eat & Greet!, Dé manier om kennis te maken met en onderdeel te worden van de gemeenschap I AM Loved. We vinden het heerlijk om jou te ontmoeten, je beter te leren kennen en jouw verlangens te horen. En andersom natuurlijk ook. We vinden het fijn om ons hart te delen, de visie te delen en zo hopelijk meer inzicht te geven in wat het inhoudt als je deel wilt worden van deze ‘gemeenschap in beweging’.

We doen dit, omdat we het belangrijk vinden dat mensen een hele bewuste keuze maken. Wij geloven namelijk dat de gemeente niet zomaar een plaats is waar mensen uit gewoonte samenkomen. Als Jezus de eerste keer over de gemeente spreekt zegt Hij dit: Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. (Mattheus 18:20) Als je in de grondtekst kijkt naar het woord “bijeengekomen”, dan staat er sun-agō wat betekent ‘samenbrengen, verzamelen of samenroepen’. Dat is niet een kwestie van toeval, maar een kwestie van God die mensen op de juiste plaats, op het juiste moment toevoegt, zodat je tot bloei, groei en bestemming kan komen.

Ontstaan, missie en visie!

We leggen je uit hoe we zijn ontstaan en wat onze missie en visie is. We laten je kennis maken met de bedieningen binnen de gemeente en de bedieningen die vanuit de gemeente bewegen. We leggen je uit waarom wij heel bewust bouwen aan een cultuur van eer. Waarom wij geloven in een plaats waar veiligheid is, zonder dat de vrijheid in het gedrang komt. Waarom wij leiderschap als het dienende fundament zien. Waarom wij aanbidding zo belangrijk vinden. Waarom wij geloven dat kinderen al heel jong mogen leren leven vanuit de bovennatuurlijke realiteit van Gods liefde.

Wij leggen je uit waarom wij geloven dat een gemeente een roeping heeft in deze wereld en waarom jij daar onderdeel van mag zijn. Dat gemeente zijn niet draait om vier muren en een dak, een naam, een logo, een voorganger en leiders, maar dat JIJ de gemeente bent. Dat het lichaam universeel is en waarom wij geen ‘kerk’ maar een ‘gemeenschap’ of anders gezegd ‘gemeente’ willen zijn.

Gemeente naar Woord & Geest

Wij leggen verder uit wat wij geloven dat ‘gemeente zijn’ volgens het Woord van God onder andere inhoudt en wat het voor jou betekend;

  • dat je samenkomt als ecclesia. De regerende samenkomst vol van autoriteit (Efeze 1:22).
    dat je de juiste plek vindt als een lichaamsdeel van het lichaam van Christus…. Zijn lichaam op aarde om zijn wil te doen (Efeze 1:22 Hebreeën 10:5-7 etc).
  • dat je, je eigen kleur ontdekt en zichtbaar maakt. Dat jij zichtbaar wordt. Gods maaksel, Gods kunstwerk. Datgene waardoor Hij Zijn veelkleurige wijsheid zichtbaar wil maken (Efeze 2:10).
  • dat je gezin bent. Onderdeel van iets groters. Een plek vindt van veiligheid, liefde en relatie. Waar je diepe connectie krijgt en uitgedaagd wordt en de ruimte krijgt om jezelf te ontdekken en ontwikkelen (Efeze 2:18-19).
  • dat je, je thuis voelt en een steentje bijdraagt. Een levende steen. Want jij bent en wij zijn samen de toegewijde woning van Zijn heerlijkheid, kracht en aanbidding (Efeze 2:20-22).
  • dat je, je plek inneemt. Als soldaat, kapitein, generaal, spion. Want we zijn het toegeruste en getrainde leger. Een leger wat uitblinkt in dienstbetoon en in het behalen en vieren van de gezamenlijke overwinning (Efeze 6:13, Efeze 4:12)!
  • dat je met ons verliefd wilt worden op Jezus… Want we zijn de Bruid van Jezus… Zijn spiegelbeeld op de aarde, waar Hij vreugde in vindt en naar verlangt (Efeze 5:22-23).

Het ‘DNA’ van I AM Loved

We vertellen je over het specifieke DNA van onze gemeenschap. Een DNA wat nog steeds mooier en kleurijker wordt. Juist doordat mensen, zoals jij, door God worden gebracht. Omdat Jezus, de Zoon van de Levende God, Zijn Gemeente bouwt met levende stenen. Die kleurrijke en levende stenen zijn wij en dat ben jij.

En ken jij onze ‘geboorteakte’ al, want ook daar zullen we meer over vertellen!?

Vrijblijvend, of een keuze!

We zullen je ook vragen of je een keuze wilt maken voor I AM Loved (dat is uiteraard niet verplicht want we willen juist dat mensen in vrijheid en met een juiste motivatie een weloverwogen keuze maken), dat je zult kiezen wat God spreekt tot jou. En de keuze is altijd vrij, zonder voorwaarden, kleine lettertjes of verplichtingen, maar het is belangrijk om deze keuze naar elkaar uit te spreken en elkaars verwachtingen te onderkennen.

We gaan je vragen om te kiezen. Om te kiezen vóór dat wat God gegeven heeft in deze gemeente. Om een keuze te maken jezelf met ons te verbinden. Om samen in deze missie te gaan staan. Om samen het bouwwerk van de Koning te zijn.

Eet jij mee of kom je later?

Het zijn twee avonden, en we beginnen de avonden door met elkaar te eten! Deze tijd vinden wij erg waardevol, om te eten en elkaar daarbij te ontmoeten. De avonden starten om 18:00 uur met eten en zijn rond 21:30 afgelopen. Kun