Vergeven

God heeft jou vergeven. Vergeven is iets wat misschien nog wel een klein beetje te begrijpen is voor ons als mensen. In ieder geval zouden we het moeten begrijpen, want het is een van de belangrijkste opdrachten die we hebben gekregen. Het Onze Vader, een gebed wat Jezus ons leerde, zegt… Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen vergeven.

Vergeven is zelfs essentieel als je niet wil dat je terecht komt in verkeerde handen. Lees maar eens in Matteüs 18:34,35 wat het voor gevolgen heeft als jij niet vergeeft wat mensen je aandoen. Klinkt heftig maar openbaart eigenlijk de diepste liefde van Gods hart voor ieder mens en ook wat Zijn verlangen is voor deze wereld en deze schepping.

Er is een tekst, in de Bijbel, Kolossenzen 2:14 die zo krachtig omschrijft wat vergeving betekent en wat de gevolgen hiervan zijn, dat het volgens mij niet beter te omschrijven is.

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Toen wij nog dood waren, ja zelfs toen wij nog moesten gaan zondigen, heeft Jezus het handschrift, het strafblad wat tegen ons getuigde uitgewist. Hoe gaaf is dat. Heb jij fouten gemaakt en gezondigd? Je strafblad is niet meer te vinden.

Het gevolg: de overheden en machten zijn ontwapend! Ze hebben niet meer de macht, kracht en invloed die ze tevoren wel hadden. Je kan vrij komen van zonden, doordat je vergeven bent en doordat je leert om te vergeven.