Ik heb overal schijt aan!

Ik hou van de Bijbel en ik hou van de mensen die ik in de Bijbel leer kennen. Een van mijn persoonlijke helden is Paulus.
We hebben een hoop overeenkomsten Paulus en ik.  We zijn allebei op een plotselinge en heftige manier tot bekering gekomen.Beiden lagen we op onze neus en hadden we een ontmoeting met Jezus die ons leven radicaal veranderde. Beiden hebben we een verleden wat zo vol zonde is, dat we oprecht kunnen zeggen; ‘ik ben de grootste van de zondaren’. Beiden zijn we geroepen om dingen in beweging te brengen, gemeentes te stichten en te bewegen in de kracht van God.

En er is nog een passie die ik deel met Paulus. Een immense honger naar kennis en relatie met Jezus. Ik kan niet genoeg van Hem krijgen. Zijn Woord, Zijn Waarheid, Zijn Aanwezigheid. Het liefste, zeg ik weleens, zou ik hele dagen in een eenzame grot gaan zitten en met Hem tijd doorbrengen. Ik hou van Zijn aanwezigheid. Iedere morgen wekt Hij me in de vroegte om Zijn denken en wil met mij te delen en iedere avond is Hij het laatste briesje in mijn geest voor ik in slaap val. En als ik zo moe ben dat zelfs Hij me niet wakker krijgt, dan mis ik die heerlijke momenten intens.

Paulus wist ook de waarde van deze dingen. Hij had zulke krachtige ervaringen met God dat Hij het zelfs jaren later nog niet onder woorden kon brengen. Hij had een geheim ontdekt waar ik nog veel in moet leren. Hij had schijt aan alles wat hem hinderde om in Gods aanwezigheid te zijn en Hem te kennen.
In de brief aan de Filippenzen schrijft hij dit; ‘Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.’
‭‭Filippenzen‬ ‭3:8‬ ‭SV1750‬‬

Ik gebruik bewust even een oude vertaling omdat die het woordje “drek” plastisch hebben vertaald. In nieuwere vertalingen wordt het vaak weggezet als vuilnis. Ook veelzeggend, maar er staat Skubalon wat het beste vertaald kan worden als mest, dierenontlasting. Schijt dus. Bijna een beetje een prikje van Paulus. Alsof Hij wil zeggen… Ben je nog wel wakker beste lezer? Ik heb overal schijt aan om Christus beter te leren kennen en Hem te mogen gewinnen.

Gewinnen, ook zo’n mooi woord… Zijn hart te veroveren, Zijn hart te winnen. Kan dat dan? Hij heeft Zijn hart toch allang gegeven?
Het is net als in de liefde. Je wilt iemands hart winnen, daar doe je alles voor. Je wilt iemand helemaal veroveren. In Gods hart is er een onpeilbare diepte. Lees maar eens in Rom 11:33, Efeze 3:18 en vele psalmen. En deze tekst; ‘Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.’ 1 Korinthiërs‬ ‭2:10-11‬ ‭NBG51‬‬

Hem leren kennen is dus het begin van een eindeloze reis waarin je hem steeds meer leert kennen, waarin Hij zich steeds meer aan je openbaart. En dat proces is het mooiste wat er is. Om daarin te groeien, heeft Paulus overal schijt aan! Aan alles wat hem daarvan weerhoudt.
En ik wil daarvan leren. Er is zoveel wat je kan weerhouden om te groeien in deze kennis. Net als elke relatie vraagt het investering van tijd, bereidheid om te leren, doorzettingsvermogen, voortdurende keuze, volledige overgave, volledige transparantie en een gerichtheid op de Ander.

Al die dingen die je daarin hinderen… Je moet er gewoon schijt aan hebben. Pauls schrijft het zelf heel mooi. ‘(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende,’ Filippenzen‬ ‭3:10‬
Soms moet je schijt hebben aan alles om een te worden met Hem.