Profetische woorden voor 2018

Profetische woorden voor 2018 – #impact – uitgesproken tijdens de samenkomst van 31-12-2017
Lenneke van der Jagt

‘Wat is geloof?

Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’

Hebreeën 11:1 HTB

Deze ochtend wil ik met jullie iets delen over geloof.

Ik merkte bij mezelf dat ik vaak een mega geloof heb voor iemand anders maar als het om mijzelf het wel eens lastiger ligt.

Ik vind dat oprecht een zoektocht ging daarmee naar God en Hij moedigde mij aan om de avonturen van Jezus te lezen.

Ik vond ineens de bekende verhalen weer zo bijzonder en zo werd mijn gelooffsspier getraind!

Een aantal teksten wil ik met jullie delen.

Als ik ze voorlees laat ze maar gewoon over je heen komen en open je hart ervoor.

‘Jezus antwoordde : ‘Luister. Wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En nog veel meer.  Men kan zelfs tegen deze berg zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee.” En hij zal het doen.’

Mattheüs 21:21 HTB

‘Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt.’’

Mattheüs 21:22 HTB

‘Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde man: ‘Uw zonden zijn vergeven en vervolgens: ‘Sta op, neem uw draagbed mee en ga naar huis.’ De man sprong overeind, nam zijn bed onder de arm en liep tussen de verblufte omstanders door naar buiten. Er steeg een gejuich op tot eer van God. ‘Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’ riepen ze.’

Marcus 2:5, 11-12 HTB

Tegen de vrouw die bloed verloor zei Jezus: Vrouw, u bent genezen door uw geloof in Mij. Ga met een gerust hart naar huis.’’

‘Jezus stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei Hij: ‘Kalm, wees rustig.’ De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien.’

Marcus 4:39 HTB

‘En Jezus zei: ‘Goed. Nu kunt u weer zien. Door uw geloof bent u genezen.’’

Lucas 18:42 HTB

‘Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?’’

Johannes 11:26 HTB

‘Terwijl Hij nog met haar sprak, kwamen er mensen met een boodschap voor Jaïrus. ‘Uw dochter is al gestorven. Het heeft nu geen zin meer dat de Meester met u meegaat.’ Jezus hoorde het en zei tegen Jaïrus: ‘Wees niet ongerust, blijf geloven.’

Hij nam haar bij de hand en zei: ‘Talita koem,’ dat betekent: Sta op, meisje.

‘Stefanus was vol van geloof en kracht van God. Hij deed grote wonderen en buitengewone dingen onder het volk.’

Handelingen 6:8 HTB

Het heeft mij geholpen te lezen, te kijken en te leren van Jezus. Genezing ontvangen komt niet omdat jij zo hard werkt. Ik vroeg mijzelf bijvoorbeeld vaak af: Heer wat doe ik dan fout? Maar dat is helemaal niet de vraag. Het is een geheim. En het geheim is Jezus. Hij is het antwoord op alles waar jij een doorbraak nodig hebt! Jezus is genoeg!!!

Ik weet niet waar jij in 2018 geloof voor nodig hebt, maar ik ontving een aantal dingen die misschien voor jullie zijn.

Ik zag dat deuren opengaan en het waren specifieke deuren.

Ik zag bedrijfsdeuren opengaan…

Misschien heb jij het wonder nodig voor een baan die bij je past bij je dromen en verlangens.

Ik had de indruk dat er iemand is die al een tijd bid voor een door de HG ingegeven geniaal idee om geld te maken voor het Koninkrijk. Wauw! Ik wil je daarin graag aanmoedigen!

Ziekenhuis deuren zijn open. Ik geloof in goddelijke genezing en als je een verlangen hebt om uit te gaan en op zieken je handen te gaan leggen dan moedig ik je aan.

En als je zelf genezing nodig hebt dan bid ik dat je naar Jezus zal kijken.

God sprak dat er herstel zal zijn van DNA. In rust zag ik God borduren en herstel brengen. Ik ging het googelen want ik dacht kan dit wel wat ik zie :) maar ik werd al gauw liefdevol gecorrigeerd want de HG zei: Geen ding is onmogelijk voor mij…

Ik zie hoe we genezing brengen en er diep herstel in trauma’s zal komen.

Ik zag hoe de HG met een kruik olie kwam en etiketten van mensen afhaalde.

Ik zag van huizen deuren open gaan.. Ik geloof dat God in onze families een diep werk doet door waarheid te brengen.

Ik zag de deur van een speelgoedwinkel. Ik geloof in een God die ons verrast. Die dromen en verlangens laat uitkomen.

Ik zag hoe tralies open gingen. Ik zie vrijlating van gevangenen. In welke situatie jij misschien gevangenschap ervaart. Kom eruit! Jezus is genoeg voor jou!

Kerkdeuren zullen open gaan.

Ik geloof dat we met elkaar zullen samenwerken en religie zullen afbreken en de Heilige Geest zullen verwelkomen.

Ga uw gang Geest van God ❤

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.’

Johannes 14:12-13 NBG51