I AM – 2018 wordt het jaar van ontdekken.

Profetische woorden voor 2018 – uitgesproken tijdens de samenkomst van 07-01-2018
Albert van der Heide

 • Ontdekken van God, meer van God. Meer kennis, maar kennis van hart tot hart. Connectie, ontdek het geheim van overgave en vertrouwen de basis van geloof.
 • Ontdekken van elkaar, van relatie, van wat het betekend om elkaar echt lief te hebben hart connecties te ontwikkelen. Relatie is het beste antigif tegen religie
 • Ontdekken van nieuw land, nieuwe horizonnen, nieuwe plaatsen en nieuwe ingangen.
 • Oude poorten zullen opengaan. Al oude deuren zodat de Koning der Ere binnen zal komen. Wees alert op mensen in je omgeving die deuren en poorten kunnen zijn naar oude gebieden die heroverd kunnen worden voor de koning
 • Nieuwe deuren zullen opengaan. Nieuwe mogelijkheden. Onverwacht en ongedacht. Ineens. Plotsklaps. Ontdekken van nieuw land.
 • Ontdekken van nieuwe land is het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Wat groeit in het nieuwe land en wat en op welke manier kan je daar mee bouwen? Welke gewassen, welke omstandigheden,
 • Ontdek de autoriteit die God heeft gegeven om Zijn rivieren te ontdekken in de wildernis en wegen in de woestijn. ‘zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.’ Jesaja 43:19
 • Ontdekken van nieuwe zakken en nieuwe wijn. Waar de nieuwe wijn zal gaan bruisen moeten zakken worden vernieuwd. Ons denken, ons voelen, ons willen zal vernieuwd moeten worden.
 • Ontdekken van nieuwe definities. Waarom doen we wat we doen en is dat wat God echt wil dat we doen? Waarom vinden we wat we vinden en is dat wat God er van vindt?
 • Ontdekken van je eigen gaven,
 • Ontdekken van je eigen talenten
 • Ontdekken van de kracht van emoties
 • Ontdekken van de noodzaak van vrijheid
 • Ontdekken van de inhoud en vormen van relaties
 • Ontdekken van het gebruikt van de gaven van de Geest
 • In 2018 ontdekken we de beginselen van een Creatieve explosie. Muziek gaat een weg vonden, honderden harten raken. Ontdekken, teksten ontdekken, nieuwe van noten, nieuw geluid. Eigen geluid.
 • Niet alleen muziek, maar andere vormen zullen ontdekt worden, woorden, teksten, gesproken en geschreven wordt bekleed met kracht.
 • Ik zag het proces van ontdekking van kleuren, vormen, kunst die zo gezalfd is met kracht dat het een boodschap in een oogopslag in een hart zal imparteren.
 • Ontdek nieuwe media, ontdek bereik en impact van de inzichten en waarheden die ik jullie gaat openbaren.
 • 2018 wordt het jaar dat de Drechtsteden het geluid van God duidelijker gaat horen. Ik geef jullie autoriteit en gunst om te verbinden en visie te imparteren in andere kerken en gemeenten.
 • Ontdek de invloed. Wat je hier doet met weinig wordt vermenigvuldigt voor velen. Geef me broden en visjes, en ontdek hoe ik er overvloed van maak
 • ontdekken van invloed. Omvang is niet relevant maar Mijn gunst op jullie maakt dat de invloed nog verder zal toenemen. Ontdek hoe ik jullie ga gebruiken om het denken van velen te vernieuwen en veranderen.
 • Ontdek dat jouw geloofswoord, jouw woord van eenvoudig maar krachtig vertrouwen alles verandert. De Heer spreekt, maar durf je te ontvangen. Gods woord heeft kracht, onze woorden hebben kracht. Gods woorden creëren realiteit, onze woorden creëren realiteit. Gods woord gaat uit om te doen wat Hem behaagt, maar nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Ontdek de autoriteit die Hij verleent aan Zijn woorden op jouw lippen. Wees een vertolker van Zijn verlangens
 • Ontdek de kracht van zijn aanwezigheid. In samenkomsten en in je eigen stille plaats. Ontdek zijn verlangen om gemeenschap met je te hebben. Connectie te leggen, een met je te zijn. Jouw schuilplaats te zijn waar je kan schuilen, jouw rots te zijn waar je op kan staan.
 • Lieve mensen, De beste wensen voor 2018,
  God wil u altijd het beste wensen, elke dag mag uw binnenste vernieuwt worden. Ontdek de kracht van vernieuwing. 2018 jaar van ontdekking, we zijn zwanger, van nieuwe dingen, zwanger van een nieuw geluid, zwanger van verwachting en verlangen. Zwanger van mogelijkheden die onontdekt zijn, zwanger van passie, roeping, bestemming. Zwanger van een Geest die zijn gaven wil herstellen in het lichaam, zwanger van de Geest van God die nog zijn bekwaamheid wil uitgieten over zijn kinderen om gevangen te bevrijden, zieken te genezen en doden tot leven te brengen.
 • Ontdekken dat we samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van de liefde van Christus.
 • Ontdekken van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, zodat we vervuld worden tot alle volheid Gods.
 • Ontdekken dat Hij, die blijkens de kracht, die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,’
 • Ontdekken van de God van wonderen. Die gisteren en heden en voor eeuwig dezelfde is. Hij die is en was en komen zal.

Hem zij de kracht en de Heerlijkheid tot in eeuwigheid!
Amen