I AM Culture Family

Ontmoeten, Ontdekken, Ontplooien!

Iedere eerste woensdag van de maand is er Culture Family.

De culture family is er vooral op gericht om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Om samen te groeien in gemeenschap en in liefde. We geloven in een fundament van sterke en verdiepende hartsrelaties met elkaar en met God.

Culture familie is een plaats waar alle ruimte en vrijheid is om al je vragen te stellen. En samen te zoeken naar antwoorden vanuit het hart van God. Er is veel tijd om dingen samen te bespreken, te onderzoeken.

Om hierbij te helpen verdiepen we ons elke week in een andere kernwaarde van de cultuur die we nastreven bij I AM. Die kernwaarden behandelen we met onderwijs, maar ook passen we die actief toe. Met hulp van gespreksvragen en in kleine vaste groepen maken we deze Bijbels pijlers concreet voor onze eigen situatie.

Een family waarin we elkaars en onze eigen unieke kleuren, gaven, talenten en bestemming mogen gaan ontdekken. Waarbij we groeien in relatie met elkaar, en in onze relatie met God de Vader, Zoon en Heilige Geest.

‘Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. ‘ Efeziërs 3:17-19

De avonden beginnen om 20.00 en zijn uiterlijk 21.30 afgelopen.
Als je deel wilt nemen aan deze Family is het de bedoeling dat je er naar streeft minimaal 7 van de 10 avonden bij te wonen.

De datums:

2-10-2019            I AM LOVED
6-11-2019            I AM FREE
8-01-2019            I AM FAMILY

5-02-2019            I AM UNIQUE
4-03-2020            I AM REVIVAL
1-04-2020            I AM FULL OF JOY

4-07-2020 – I AM CULTURE BBQ (GEZAMENLIJK)

13-05-2020         I AM REAL
03-06-2020          I AM BOLD
01-07-2020          I AM SERVANT

Meld je aan voor de I AM Family!

    Je kunt je uiteraard voor meerdere family's aanmelden. Kijk op iamloved.nl/family voor meer informatie
    Als een Family niet hierboven wordt vermeld, ben je gewoon welkom op de aangegeven datums.