Profetische woord 2019

Deze woorden zijn uitgesproken in de samenkomst van 6-1-2019 in Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht.

Prachtige getuigenissen in 2018… in de apps, in de diensten… en als je de woorden van 2018 (Albert/Lenneke) nakijk op YouTube of de website dan is er alleen maar verwondering mogelijk. God is trouw!

Seizoen van ontginnen, van voorbereiding

‘Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.’

Hosea 10:12 NBG51

2018 was het jaar van ontdekken

2019 zal het jaar zijn van ontginnen van voorbereiding, toebereiding

Maakten we in 2018 een ontdekkingsreis naar nieuw land. Ontdekten we creativiteit, nieuwe vormen, nieuwe definities, betekenissen. Ontdekten we elkaar. Het ontdekken zal niet stoppen. We bevinden ons in nieuw gebied wat nog ontgonnen moet worden. Er is nog heel veel te ontdekken.

Van een ontdekkingsreis Hobbelend op een huifkar, zullen we in 2019 beginnen omdat land te gaan ontginnen. Ontginnen is het klaarmaken van wilde grond om bebouwd te worden. Vruchtbaar te worden gemaakt. Culturiseren. Een vruchtbare cultuur ontdekken en ontginnen. Ontginnen ofwel voorbereiden.

God wil naar dat moment dat Hij gerechtigheid kan laten regenen. Gerechtigheid, Zijn wil,

God wil een plaats creëren waarin zijn wil, Hij zelf zichtbaar kan worden. Een plaats van eenheid en liefde. Waar gerechtigheid wordt gezaaid en liefde wordt geoogst. Waar gerechtigdheid regent,

noemt het opwekking, noem het herleving, noem het revival,

God vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’ 2 Petrus 3:9

Niet God vertraagd de belofte, maar Hij zoekt wegen om zijn beloften waar te maken en te manifesteren. Nieuwe wegen, nieuwe zakken, nieuwe wijn, nieuw denken, nieuwe aanbidding, nieuwe relaties, nieuwe woorden, nieuwe wegen, nieuwe manieren, nieuwe definities, nieuwe uitingen. Nieuwe creativiteit.

Land wordt ontgonnen, wordt voorbereid. Wortels verdwijnen, stenen worden opgeruimd. Voorbereiding, ontginnen. Zwaar werk waarbij niet altijd alles meezit. We hebben elkaar nodig, hard nodig.

Land ontginnen, een fase van voorbereiding en verder ontdekken. Er zijn plekken waarop de grond zo ontoegankelijk, zo vervuild en vergiftigd is dat we moeten saneren. Afgraven, laag na laag en nieuwe grond aanbrengen. Kostbaar, tijdrovend maar erg nodig.

Dieper connecten in relatie. Niet als doel op zich maar als goddelijk middel om een fundament te vormen van eenheid en liefde waarin Jezus zichzelf kan openbaren.

Verdieping van lofprijs, worship, aanbidding. Niet als doel op zichzelf maar als de ontginning, de voorbereiding van onze harten op een dieper kennen en ervaren van Gods wil en kracht. Voorbereiding, ontginning. Nieuwe vormen, nieuwe geluiden, nieuwe zinnen die vruchten voortbrengen.

Ontginning van het land van onze gezinnen en buurten, dorpen en steden voor het ontvangen van de liefde van Jezus. Ontvankelijk maken van onze eigen harten en die van onze families.

Ontginnen betekend dat alle obstakels voor revival mogen worden verwijderd. Uit onze samenkomsten en vooral uit ons denken. Obstakels uit de cultuur van de wereld zoals ons Humanistisch zelfgerichte denken, it’s all about me… Jesus… en obstakels zoals materialisme, tijdsdruk, angst om te getuigen, angst om jezelf te zijn, angst om nieuwe dingen te proberen

Obstakels voor revival zoals een gebrek aan enthousiasme, een gebrek aan hoop een gebrek aan verwachting.

Obstakels verwijderen zoals prioriteitlijstjes die we zonder God maken, egocentrische bucketlisten waar het plan van God met ons leven geen ruimte op heeft.

Ontginnen betekend dat we deze obstakels, grote stenen, kleine stenen, wortels, moerasgebieden, drijfzand, boomstronken, opschietend onkruid zullen moeten verwijderen. Met elkaar, met woord en geest.

We bouwen aan een fundament. We ontdekken en ontginnen het land waarop we bouwen.

‘daarom, zo zegt de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.’

Jesaja 28:16 NBG51

Tegelijkertijd zegt God: ontwaak, wordt wakker, sta op, schud het stof af en kom in beweging. ‘Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.’

Spreuken 8:17 ‘Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! En Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.’

Jakobus 4:8, 10

We mogen, nee moeten Zoeken, Naderen, ontdekken, Reinigen, voorbereiden, nieuw land ontginnen…

Ontginnen: het woordje ‘nir’ ontginnen of openbreken van ruw en onbewerkt ongeploegd land.

Is dat zwaar? Jazeker.

Is dat een grote verantwoordelijkheid? jazeker

Is dat moeilijk, jazeker.

Is dat frustrerend zo nu en dan? Jazeker!

Is dat ontmoedigend? Jazeker!

Is dat doorzetten? Jazeker!

Ongetwijfeld is het moeilijk, zwaar en maakt het heel wat los. Zelfs een kleine verbouwing van je huis zullen velen weten maakt al dat je jezelf tegenkomt.

Maar is het Gods wil? Jazeker!

Is het Gods plan voor deze tijd? Jazeker!

Gaat God zelf voor ons uit? jazeker

Gaat God de regen van gerechtigheid laten stromen? Jazeker!

Gaat God ons ontginde land vruchtbaar maken en tot bloei laten komen? Jazeker!

Gaan we dat wat we soms met tranen zaaien met gejuich maaien? Jazeker!

Is het God zelf die zijn huis bouwt, zijn gemeente, zijn eigen lichaam? jazeker!

Bouwt Jezus zijn gemeente als een plaats die nooit door de poorten van de hel overweldigd zal worden? Jazeker!

Bouwt Jezus hier een plaats waar de poorten van de hemel zichtbaar zijn? Jazeker!

En wij mogen meebouwen, ons voorbereiden, ons laten vormen en innerlijk ontginnen.

Ja, zo zal het zeker zijn

In Jezus naam

Amen