Wachten op de vervulling.

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. (Jesaja 35:1)

Dorre plaatsen kennen we allemaal op z’n tijd. Ziekte, een gebroken relatie, een mislukte onderneming, een lauwe kerk. Het zijn die plekken in je leven waar je de kracht, overwinning en vreugde van God mist. Maar God geeft ons de belofte: de wildernis zal bloeien als een roos.

Gods beloften is Zijn woord gesproken tot ons. Dat doet Hij allereerst in Zijn woord, maar Hij kan door de heilige Geest ook heel specifiek tot jou over jouw situatie spreken. Zo’n belofte geeft hoop, geeft kracht. Er springt iets op in je hart. Zoals een kind met Sinterklaas uitkijkt naar zijn kadootjes, zo kijken wij vol verwachting uit naar de vervulling van de belofte. Gods woord in jouw hart is geloof voor die genezing, voor het herstel in relaties, voor bevrijding van verslaving, voor opwekking in Nederland.

De belofte blijft uit

Maar de tijd gaat verder en beloften lijken soms uit te blijven. Er gaat tijd overheen en waar je vol enthousiasme geloof had ontvangen vraag je je nu af of het toch niet waar is. Heb ik God wel goed verstaan? Misschien is het toch niet waar. Weet dan dat God niet traag is en God is ook niet vergeetachtig. Gods gedachten zijn niet onze gedachten en zijn timing is dat vaak ook niet.

God vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9)

Misschien betrek je het wel op jezelf en denk je “God doet het wel bij die ander, maar niet bij mij” en je kunt gaan twijfelen aan God. Dat is de wees die spreekt. En misschien is dit wel een uitgelezen mogelijkheid om af te rekenen met die mentaliteit. God ziet jou als zijn zoon (ook de vrouwen) en zal jou geen steen geven als je om een brood vraagt.

God komt Zijn belofte na

God is betrouwbaar, Hij komt Zijn woord na. Gods woord keert niet ledig terug (Jesaja 55:10-11) Het is als de regen waarbij het in de grond verdwijnt om het te bevochtigen en dat is nodig om vanuit de grond dingen te laten groeien. Daar gaat tijd overheen en er zijn fasen dat het weg lijkt en de vrucht blijft nog uit. Maar Gods woord is aan het werk.

10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Laat je bemoedigen door dit lied: