Het leven van een christen is heel simpel

Dat zou je niet denken als je soms discussies volgt op social media en synodes. Eenvoud kan dan zomaar ontzettend ingewikkeld gaan lijken. En die ingewikkelde dingen kunnen dan zomaar heel veel onnodige ruimte krijgen.

Ik hou het graag simpel. Jezus deed dat ook. De krachtigste preken van Jezus, zijn eenvoudige verhaaltjes uit de praktijk van het leven. Woorden die na 2000 jaar nog niets van hun kracht hebben verloren. Gelijkenissen over vaders en zonen, eieren en schorpioenen, splinters en balken.

Jezus gebruikte een kind als voorbeeld. Het was geen theoloog of filosoof waarmee Jezus ons op scherp zette. Een kind wordt de illustratie bij de duidelijke boodschap in Matheus 18; als jij jezelf niet verandert en wordt als dit kind zal je het Koninkrijk zeker niet binnengaan.

Ik was er zelf zo een. Ik hield van haarkloverijen en woordgevechten. Ik was er goed in. Langdurig schudden aan de boom van kennis van goed en kwaad. Rondjes dansen rond die boom waarvan we al 6000 jaar weten dat we niet gemaakt zijn om ervan te eten. Het bracht mij en mensen om me heen vooral ongelofelijk veel ongeloof en verwarring.

Het leven met God is namelijk echt heel eenvoudig. Alleen een kind kan het. Dus laten we proberen het simpel te houden. God is goed en als we op hem willen gaan lijken moeten we gewoon naar Hem kijken. Net zoals elk kind kijkt naar zijn vader en moeder en ze vervolgens na gaat doen.

‘En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.’ 2 Korinthiërs 3:18

Zonder bedekking. Het is lastig in de spiegel kijken met bijvoorbeeld stof in je ogen. Stof van discussies, bitterheid, ongeloof en lauwheid. Het is lastig om in die spiegel te kijken als schuld, schaamte en angst als een zware deken over je hoofd hangen. Het is lastig in de spiegel kijken met een bord voor je kop. Een bord ter grote van twee stenen tafelen die de wet representeren.

‘Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.’ Galaten 2:21 NBG51

Als je in die spiegel kijkt met een bedekking, dan zal die bedekking ook het beeld van God vervormen. Met als gevolg dat je veranderd wordt naar dat vervormde beeld. Dan zal je hem ook vervormd weerspiegelen in de wereld. Ik denk dat de kern is van wat Jezus bedoelt als Hij dat kindje in het midden zet. Worden als een kind wat eenvoudig, onbevangen en vol vertrouwen is. Zo mogen wij ook zijn als een kind wat opkijkt naar de Vader.

Wil jij het ook heerlijk open, onbevangen en simpel houden? Vertel het Hem, Hij wil je er graag bij helpen. Vader, ik kies ervoor om te zijn als een kind. Naar u kijken vol verwondering, respect, verwachting en vreugde. Kijken hoe U bent, wat U doet en het dan na gaan doen. Ik zal mijn relatie met U niet negatief laten beïnvloeden door wat anderen van U vinden of de bedekkingen die ik met me meedraag. Ik schud elke bedekking, elk dogma, elke filosofie en theologisch vraagstuk van me af. Ik wil onbevangen, eenvoudig als een kind naar u kijken. Heilige Geest ik heb U hierin zo nodig. Besnijd mijn hart, schrijf Uw wil in mijn binnenste. Zodat ik onbevangen en vreugdevol mag zijn als een kind.
In Jezus Naam.
Amen

Dit blog is geschreven voor CIP: https://cip.nl/63194-het-leven-van-een-christen-is-heel-simpel-ja-echt