We gaan weer dopen!

Hendrik-Ido-Ambacht | Zondag | 19-02-2023

Zondag 19 februari 2023, is er weer gelegenheid om jezelf te laten dopen!

“En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.” Handelingen 22:16

Wil jij graag gedoopt worden, meld je dan aan via het formulier op deze pagina.

Voorwaarden om gedoopt te worden?

Wij geloven dat er geen enkele voorwaarde is om gedoopt te kunnen worden met betrekking tot je leeftijd, lidmaatschap van een gemeente of levensstijl.

Eigenlijk is er maar één voorwaarde voor de doop en dat is dat je met je hart gelooft en met je mond uitspreekt dat Jezus Christus voor jouw is gestorven, begraven en is opgestaan.

We zien dat in het Woord van God (de Bijbel) de doop en de vervulling met de Heilige Geest vaak samen gaan, ook toen Jezus zelfs gedoopt werdt. (Matheus 3) Daarom zullen we je ook de handen opleggen om je in Jezus Naam te vullen met de Heilige Geest en met vuur. Daarnaast zullen er door diverse mensen profetische woorden over je worden uitgesproken die je helpen om Gods plan met je leven inzichtelijk te krijgen.

“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10:9-11”

Meer informatie over dopen bij IAM?

Aanmelden | DOPEN

"*" geeft vereiste velden aan