Het hoeft niet perfect te zijn!

“Those who have a strong sense of love and belonging have the courage to be imperfect.” – Brené Brown

Perfect zijn.. mijn hele leven heb ik dit na proberen te jagen op verschillende gebieden in mijn leven. Guess what? Dit is bij lange na niet gelukt. Ik heb heel vaak gedacht in goed en fout, succes en falen. Alle successen in mijn leven werden mijn houvast, mijn veiligheid en alle mislukkingen daar probeerde ik maar heel hard niet aan te denken. Dat gaf mij stress en spanning en het confronteerde mij keer op keer met iets waar ik niet mee geconfronteerd wilde worden: mijzelf, mijn innermost being, mijn imperfecties.

De laatste tijd is God mij aan het leren wie Hij is en hoe Hij naar mij en naar de mensen om mij heen kijkt. Als God naar mij kijkt denkt Hij niet: “nou dat moet anders, want dit past niet in het beeld zoals het hoort te zijn”. Nee wanneer God naar mij kijkt ziet Hij schoonheid. Soms voelen alle negatieve gedachten over wie ik ben, over hoe ik eruit zie, over wat ik presteer, over wat andere mensen van mij denken zo overweldigend. Maar wanneer ik mij richt op God lijken al die negatieve stemmetjes langzaam te vervagen. Het enige wat dan overblijft is een grote glimlach op Gods gezicht en liefde in Zijn ogen.

Er zit kracht in kwetsbaarheid, er zit kracht in jezelf te zijn, kracht in durven te falen. Dit kan een enorme struggle zijn, omdat de wereld allerlei verwachtingen heeft van hoe het hoort te zijn. Maar het is zo bevrijdend om los te breken van de verwachtingen van deze wereld en te stappen in wie wij zijn in Hem. Ik ben stap voor stap aan het leren. Stap voor stap aan het losbreken van alle ketenen die om mij heen zaten. Stap voor stap aan het leren Gods gedachten over mij te koesteren en Zijn intense, overweldigende liefde te ontvangen. Het gaat met vallen en opstaan, maar dat is oke. Het hoeft niet perfect te zijn