Dopen 03-11-2019

Zondag 3 november 2019, is er weer een doopdienst!

“En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.” Handelingen 22:16

Wil jij graag gedoopt worden, stuur dan een email naar info@iamloved.nl.

Wij geloven dat er geen enkele voorwaarde is om gedoopt te kunnen worden met betrekking tot je leeftijd, lidmaatschap van een gemeente of levensstijl.

Eigenlijk is er maar één voorwaarde voor de doop en dat is dat je met je hart gelooft en met je mond uitspreekt dat Jezus Christus voor jouw is gestorven, begraven en is opgestaan.

We zien dat in het Woord van God (de Bijbel) de doop en de vervulling met de Heilige Geest vaak samen gaan, ook toen Jezus zelfs gedoopt werdt. (Matheus 3) Daarom zullen we je ook de handen opleggen om je in Jezus Naam te vullen met de Heilige Geest en met vuur. Daarnaast zullen er door diverse mensen profetische woorden over je worden uitgesproken die je helpen om Gods plan met je leven inzichtelijk te krijgen.

“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10:9-11”

Impressie eerdere doopdienst!

Blog: Wat aarzel je? Sta op, laat je dopen!

Paulus de grote apostel, blijkt een ‘aarzelaar’. Hij is een van mijn grote helden uit de Bijbel. Als je bekend bent met de uitgesproken mening die hij heeft in zijn brieven, zal je Paulus misschien niet direct ingeschat hebben als een twijfelaar. Maar toch twijfelde en aarzelde hij.

In Handelingen 22 vertelt hij zijn indrukwekkende getuigenis. Voor een grote menigte die hem zojuist de tempel uit hebben gesleurd en wilde doden. Hij vertelt ze het verhaal van wie hij vroeger was, een man die de volgelingen van Jezus vervolgde.

Paulus vertelt de menigte ook van wie hij nu is, na zijn ontmoeting met Jezus. Het licht, de stem, dat hij blind was en weer kon zien. Wat een ervaring, een directe ontmoeting met Jezus!

En dan vertelt Paulus opeens iets heel opmerkelijks. Hij vertelt dat als Ananias bij hem komt, na zijn verandering, dan zegt deze man: ‘En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.’
‭‭Handelingen‬ ‭22:16‬

Waarom aarzelde Paulus? Hij had de meest krachtige ontmoeting van zijn leven gehad. Een directe ontmoeting met Jezus. En toch twijfelt hij over de doop.

Is het de oude religie? De regels die worstelen met de relatie die hij nu met Jezus heeft? Het oude denken van goed en fout? Wat maakt dat hij aarzelt na zo’n krachtige ontmoeting?

Er wordt wat ‘afgeaarzeld’ over de doop. Ik heb mensen gedoopt die al 10 jaar van hun leven aan het dubben zijn. Geloofsdoop ja of nee. Maar, en, toch, wat als, wie, waar, waarom. Tot ze eindelijk gehoorzaam worden aan Jezus.

Jezus die zelf ook werdt gedoopt. Hij die alle wettelijke verplichtingen, opdragen, besnijdenis had voldaan. Maar wist dat dopen, Gods wil was voor een nieuw verbond, voor een nieuwe tijd. Nadat Jezus gedoopt was, werd Hij bevestigd in Zijn Zoonschap en ontving hij zichtbaar de Heilige Geest. Iets wat God jou ook wil geven.

Als zelfs Paulus een paar dagen na zijn krachtige ontmoeting al een aarzeling ervaart. Dan is het niet vreemd als jij ook twijfelt. Maar het is de hoogste tijd om gehoorzaam te worden. Misschien ook juist wel omdat je er zo over twijfelt.

Mag ik je aansporen, met de woorden van Ananias? Wat aarzel je? Sta op, laat je dopen!

Zondag 3 november 2019, hebben we een doopdienst! Je bent welkom, om gedoopt te worden!

Blessings,

Albert van der Heide