Vrouwen zijn Gods kroon op de schepping!

De schepping was – niet volmaakt en goed – (Gen 2:18) tot vrouwen waren geschapen. Dat was het moment dat God zichzelf daadwerkelijk afgespiegeld en voldoende vertegenwoordigd, zag in mensen. (Gen 1:27)

Toen God in Jezus op aarde kwam, liet Hij dat ook direct zien. Aan het begin al. Hij liet zich geboren worden uit een vrouw, zonder dat er een man bij was betrokken. Het vertrouwen en de overgave van deze vrouw, een meisje nog, was de sleutel naar het herstel.

Maar Jezus liet meer van het hart van God naar vrouwen zien. Hij ging dwars door elke gewoonte van zijn tijd heen in de manier waarop Hij met vrouwen omging. Hij gaf ze alle ruimte, was blij met hun aanwezigheid, bevestigde hen waarde en activeerde vrouwen in bedieningen.

Vrouwen zijn door geschiedenis heen vaak onderdrukt. In de huidige tijd worden ze vaak gezien als lustobject. Vrouwen worden nog steeds en wereldwijd gebruikt, misbruikt en vernedert. Maar God kijkt zo heel anders. Zijn verlangen is eer, gerechtigheid en liefde voor iedere vrouw in iedere situatie.

Want vrouwen zijn, Zijn kroon op de hele schepping.