Day of Flags & Freedom

Vrijdag 15 maart 2024 | Sommelsdijk

Vlaggen, dansen in Gods Woord en in de praktijk!?

Een hele vrijdag met Bijbels onderwijs en praktische training op het gebied van dansen en vlaggen!?

Nog steeds is er niet heel veel aandacht voor deze zeer krachtige vorm(en) van aanbidding. Maar in het woord is er een enorme schat verborgen die wel met elkaar zullen gaan ontdekken. Ook zullen we je helpen om in een geestelijke vrijheid te komen zodat je onbelemmerd kan bewegen. Praktisch gaan we ook aan de slag uiteraard. En dat allemaal in een hele veilige en liefdevolle setting, waar we vanuit het Vaderhart en de aanwezigheid van God met elkaar zullen uitstappen en nieuwe dingen ontdekken.

Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God.
Psalm 20:5-6

Visie en inhoud van deze dag.

De visie voor deze cursus is gebaseerd op Psalm 20:5-6. Hier geeft God een open uitnodiging om zegen en overwinning in je leven te ontvangen. Met daarin eigenlijk al een nieuwtestamentische link naar het werk van Jezus. We willen met elkaar in deze school de diepte ontdekken van Gods uitnodiging, door de Bijbel heen. Ook willen we ontdekken wat de verschillende vormen van aanbidding met vlaggen betekenen.

10.15 – 10.30 | Inloop koffie / thee
10.30 – 12.30 | Morgen 1 | Onderwijs, activatie en bediening.
12.30 – 13.30 | Lunchpauze 
13.30 – 14.30 | Middag 1 | Onderwijs, activatie en bediening.
14.30 – 15.00 | Pauze 
15.00 – 16.00 | Middag 2 | Onderwijs, activatie en bediening.

LET OP: Je kunt geen losse delen volgen, omdat er een opbouw in deze dag zit. Als je, je dus inschrijft is het de bedoeling dat je de hele dag aanwezig bent.

Voor wie is deze dag bedoeld?

  • Als je wilt doorbreken in aanbidding met vlag en/of dans
  • Als je wil ontdekken welke schatten er nog hierover verborgen zijn in Gods Woord
  • Als je vrij wilt komen van schuld, schaamte of angst op dit gebied
  • Als je meer van Gods aanwezigheid wil ervaren in deze vorm van aanbidding

Het team

De cursus staat onder leiding van Annette de Hoop samen met Albert en Michelle van der Heide. Annette heeft een krachtige zalving voor aanbidding door dans en vlaggen. Ze is tevens lid van de profetische family van IAM en betrokken bij het geven van de profetische training. Naast spreken en lesgeven op creatieve events en cursussen verkoopt ze, onder de naam Freedom Flaggers, ook deze banieren en profetische vlaggen. Albert en Michelle van der Heide zullen deze dag samen met Annet het onderwijs verzorgen. Albert en Michelle dragen een profetisch apostolische bediening die zich kenmerkt door radicale echtheid, creativiteit, vrijheid en vreugde binnen de veiligheid van een cultuur van vader- en moederschap. Vanuit het onderwijs wat ze geven zullen ze ook krachtige bedieningsmomenten hebben waarbij je vele doorbraken zult ervaren.

De kosten

De dag is in principe gratis, maar we houden wel een collecte om de onkosten te dekken.
Ook rekenen we bij het aanmelden € 3,95 registratiekosten.

Locatie

Gebouw van Lachaï Roï Gemeente
Antoon Coolenstraat 11
3245 MC Sommelsdijk

Routebeschrijving