Alle balken in het vuur!

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Een oud spreekwoord wat iets zegt over de manier waarop we met elkaar omgaan. En niet zomaar iets, maar iets wat ongelofelijk waar is. Je mening over en je indruk van anderen, wordt vooral erg bepaald door hoe je zelf bent.

Het is helaas zo ontzettend waar. Zoveel mensen worstelen met bijvoorbeeld jaloersheid en controle. En ze denken dat iedereen op deze manier bezig is. Dat iedereen zich druk maakt over en bezig is met posities en ambities. Dat iedereen worstelt met jaloezie, trots en hoogmoed. Dat iedereen gericht is op zichzelf. Maar je ziet vooral jezelf.

Je leven is een soort van boemerang. Je krijgt terug wat je weggeeft. De bijbel zegt met welke maat je meet, zal je gemeten worden. En met welk oordeel jij oordeelt, zo zal je beoordeeld worden. Wat je zaait, zal je oogsten.

De mensen om je heen zijn een spiegel van jezelf. Als je naar een ander kijkt, zie je eigenlijk jezelf erin terug. Zonder dat dit per se de werkelijkheid is. Je bent gewoon niet in staat om de werkelijkheid te zien.

De oplossing is dus eenvoudig. Kijk naar wat je in anderen ziet en zorg dat je daar zelf van wordt bevrijdt. Hoe? Ik pak het meestal radicaal aan, dan ben je er zo vanaf. Ben je jaloers op iets in het leven van een ander? Belijd het. Als je er echt vanaf wil, belijd het aan God en als je er helemaal vanaf wil zelfs aan de betreffende persoon. Ga vervolgens actief bidden, dat datgene waar je jaloers op bent juist wordt gezegend en vermeerderd in het leven van die ander. Of ga die ander helpen, zodat diegene nog meer succes heeft met waar jij jaloers op bent. Je zal echt zien als jij het op deze manier loslaat, het jou ook loslaat. En dat geldt voor duizenden dingen; als ik me ergens aan irriteer, als ik aanstoot neem, als ik lieg, trots of ijdel ben of me schaam en noem zo maar op.

Gebruik de spiegel van je medemens. Kijk lekker naar wat er niet goed is met anderen. Maar ga er dan wel direct vanuit, dat je het bij jezelf aan moet pakken. Dan word je een mooi en vrij mens. Dan ontstaat er zoveel ruimte dat je als vanzelf meer op Jezus gaat lijken. Dan wordt jouw geest van oordeel, door Hem vervangen met Zijn Geest van onderscheidingsvermogen en die werkt heel anders. Die ziet vooral het goede in een ander, die ziet de bestemming van een ander, die ziet een ander als een kind van de Koning der Koningen.

Jezus gebruikt het Balk/Splinter-principe om dit duidelijk te maken. (Math 7:1-6) Hij zegt; “zie je een splinter in het oog van je broer… Haal eerst de balk uit je eigen oog”. Jezus kende het principe wat ik hierboven heb beschreven. Hij gaat er gewoon van uit… Zie je overal in iedereen splinters… Dan heb je last van balken! Als je een balk in je oog hebt, dan is dat ding namelijk zo groot dat je overal waar je heen kijkt, eigenlijk deze balk ziet.

Misschien heb je ook weleens een gebed gebeden zoals; “Heer, laat mij zien zoals U ziet, laat mij horen zoals U hoort” of “maak mijn ogen zoals Uw ogen en maak mijn handen zoals Uw handen”. Of je hebt het gezongen; “maak mij rein voor U”. Prachtige vrome gebeden en liedjes, maar Jezus zegt daar wil Ik je graag bij helpen…. dus ga de balken maar uit je ogen, oren en handen halen dan ga je vanzelf zo zien als Ik zie.

Jezus gaf Zijn leven aan een Kruis. Een houten Kruis… Juist… Twee balken. Gemaakt van de balken uit mijn leven en de splinters uit jouw leven. Hij heeft daar gehangen. Geen glad hout, maar ruw hout. En de splinters zijn Zijn lichaam binnengedrongen, zodat Hij mij en jou vrij kon maken van balken.

Vader, dank U wel dat U mij vrij heeft gemaakt. En dat ik de dingen die mij belemmeren om in vrijheid te leven verder mag doden. Heer, ik wil dat mijn leven een brandstapel wordt van balken die ik uit mijn ogen, oren, handen en voeten haal. Heer ik leg mijn balken op de brandstapel van Uw gerechtigheid, kom met het verterende vuur van Uw geest om mij te reinigen. Verbrand de balken in mijn leven, zodat ik ook geen splinters meer verspreiden zal. Heer ik wil aan de slag, wijs mij maar aan met welke balken we gaan beginnen.
In Jezus Naam
Amen