Preken I AM
Preken I AM
Toverbal of Oliebol? Een boodschap voor iedere christen over Charismatisch of Charismagisch - Albert van der Heide
/

Ben je een Oliebol of een Toverbal – Over de grens tussen Charismatisch en Charismagisch.

Want als wij ons uitstekken naar kracht en maar de charismata, de werkingen en gaven van de Heilige Geest liggen er risico’s die we moeten zien te vermijden…

Luister deze preek

 

‘O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?’
‭‭Galaten‬ ‭3:1-2‬ ‭HSV‬‬

‘Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?’
‭‭Galaten‬ ‭3:5‬ ‭HSV‬‬

‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
(…)
U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.’
‭‭Galaten‬ ‭5:1, 4‬ ‭HSV‬‬

‘Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’
‭‭Lukas‬ ‭11:10-13‬ ‭