Onze livestream uitzendingen rondom Pasen 2020

Krachten, wonderen en tekenen juist ook deze Pasen!

Goede Vrijdag om 10.30 hebben we een speciale sessie van onze gebedslivestream! Met krachten, tekenen, wonderen en live profetie!

Goede Vrijdag om 19.30 samenkomst met aanbidding en woord. Het wordt een krachtige samenkomst waarin we in de diepte van Gods lijden genezing zullen vinden voor ziel, geest en lichaam.

Paasmorgen om 1030, vieren we samen dat onze Koning is opgestaan, dat Hij leeft en strekken we ons uit naar een vervulling van die opstandingskracht die het graf overwon!

Het beloven bijzondere samenkomsten et worden, dus zorg dat je er klaar voor zit.

Be Blessed!

Meer informatie over livestream!