BEWEGING BRENGEN

Wij geloven dat we in een geweldige enerverende tijd leven. Een tijd waarin wereldwijd de kerk zich weer bewust wordt van haar roeping en rol. Een tijd ook waarin de Kerk, het lichaam van Jezus een transitie of reformatie doorgaat van een bijna passieve rol naar een zelfbewuste en actieve rol. Deze verandering of reformatie vraagt om flexibiliteit en vernieuwing van bestaande structuren en denkwijzen. Christenen gaan in beweging komen en worden zich bewust van wie ze zijn. Ontwaak, sta op en kom in beweging!

Het is onze missie om mede die beweging te brengen. Beweging te brengen die een cultuur verandert. Beweging te brengen die gezinnen, kerken, wijken en steden verandert. Beweging te brengen die de cultuur van het Koninkrijk van de Hemel zichtbaar maakt en daarmee God zelf zichtbaar maakt in de wereld. Waar dit zichtbaar wordt, is er sprake van opwekking en herleving.

We willen beweging brengen door het organiseren van events, cursussen, outreaches en workshops en het planten van gemeenten. Deze activiteiten zullen als doel hebben om Christenen te activeren zodat ze gaan bewegen in vrijmoedigheid. Daarnaast richten we ons actief op het online zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Wij geloven in creativiteit omdat we kinderen zijn van een creatieve God.

We geloven niet in grenzen die door mensen zijn gemaakt. Daarom hebben al onze samenkomsten een verbindend karakter en staan ze open voor iedereen.

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Matheus 6:10

“Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.”

Hosea 10:12

Voorbeelden van “ik ben teksten”

 • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12).

 • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)

 • Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

 • Ik ben uit God geboren (1 Joh 5:18)

Over de naam I AM

Het I AM logo symboliseert het verlangen van deze bediening. We hebben geprobeerd om beelden die God ons heeft laten zien voor deze bediening in één symbool te vangen; Beweging, Golf, Water, Vuur, Wind, Veelkleurigheid, Liefde, Hart, Veiligheid en Geborgenheid.

De naam I AM staat voor IK BEN, dat is de naam waarmee God zich bekendmaakt in Exodus 3:14. Hiermee openbaart God zich als de allerhoogste identiteit en laat geen enkele ruimte voor twijfel. IK BEN DIE IK BEN. Wij zijn echter naar het beeld van God geschapen en God wil Zijn beeld in ons herstellen, zodat Hij zichtbaar wordt in de wereld. We mogen op Hem lijken. Je vindt daarom ook vele ‘ik ben’ teksten in de bijbel die iets zeggen over wie wij zijn in Christus. Teksten die iets zeggen over onze roeping en bestemming als gelovigen. Teksten waarmee God zichtbaar maakt wat onze werkelijke identiteit is.

Wij geloven en kiezen ervoor dat wij als zonen en dochters van die Vader, met zo’n identiteit, ook op eenzelfde manier in het leven moeten leren staan. Weten wie je ben in Hem. Zonder ruimte voor twijfel, zonder ruimte voor schaamte, angst of schuld. Ik ben geliefd, ik ben krachtig, ik ben mooi, ik ben gewild, ik ben creatief, ik ben een heilige, ik ben … Als we op die manier in het leven staan, zal er een cultuur uit ons vloeien die als vanzelf de wereld om ons heen verandert.

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”

1 Johannes 4:17

I AM TEAM

Maak kennis met ons team. Wij zijn trots op elkaar! Een prachtige veelkleurige en veelzijdige groep mensen van alle leeftijden en met hele verschillende bedieningen, passies en roepingen, maar met één gezamenlijk doel… Jezus liefde bekend te maken aan iedereen!

We geloven in en praktiseren dienend leiderschap. Leiderschap wat gericht is op de ontwikkeling van de ander. De stichting I AM staat onder de bestuurlijke leiding van Albert en Michelle van der Heide. Deze worden daarin ondersteund door Roland en Barbara Kasius en Aart en Lenneke van der Jagt.

Wij geloven dat we;

“samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus” Efeze 3:18

I AM
I AMAlbert van der Heide
 • Je mag me wakker maken voor:
  Carpaccio met een lekker wijntje.

 • Mijn favoriete quote:
  “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.” (Psalm 50:23)

 • God is voor mij:
  Het beste wat me ooit is overkomen.

 • Ik verlang naar:
  Herleving; dat heel vele mensen een aanraking zullen gaan krijgen van de liefde van God. Dat er een nieuwe passie zal ontbranden en tekenen en wonderen in liefde Gods Koninkrijk zichtbaar zal maken.

I AM
I AMRoland Kasius
 • Je mag me wakker maken voor:
  Familietijd en dag naar strand van Zoutelande.

 • Mijn favoriete quote:
  Jes 61:1-3 & Hebr 4:12-13

 • God is voor mij:
  Mn Vader, Maker, Vriend en Bron van leven

 • Ik verlang naar:
  Het Koninkrijk van God dat hier op aarde meer en meer zichtbaar wordt Math 6:10.

I AM
I AMBarbara Kasius
 • Je mag me wakker maken voor:
  Cappuchino met lekker veel schuim

 • Mijn favoriete quote:
  Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Jesaja 60:1

 • God is voor mij:
  degene waar ik tegen alles vertel, waar ik bij huil, waar ik mee lach, waar ik altijd terecht kan, kortom de tofste Vriend die je maar kan hebben.

 • Ik verlang naar:
  Echtheid!

I AM
I AMLenneke van der Jagt
 • Je mag me wakker maken voor:
  Helemaal niets! :)

 • Mijn favoriete quote:
  “Waarachtig ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.” (Johannes 14:12-14)

 • God is voor mij:
  Mijn veiligheid, mijn Vader, mijn vriend!

 • Ik verlang naar:
  Een gezonde, stralende bruid, een gemeente die functioneert zoals het is bedoeld!

I AM
I AMAart van der Jagt
 • Je mag me wakker maken voor:
  IJs!

 • Mijn favoriete quote:
  “God is goed! Dat is de basis voor alles.”

 • God is voor mij:
  Mijn leven!

 • Ik verlang naar:
  Het openbaar worden van de zonen en dochters van God!

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”

Johannes 14:12

Locatie training, outreaches en kantoor:
Maasplein 66
3331LC Zwijndrecht
info@iamloved.nl

Locatie samenkomsten op Zondag en Woensdag
Hoge Kade 50
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

Locatie Revive avonden H-I-Ambacht:
Schildmanstraat 72a
3342BS Hendrik-Ido-Ambacht

ONZE KERNWAARDEN

Deze kernwaarden zijn bepalend voor onze cultuur.

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.