I AM KIDS

Kinderen zijn voor ons heel erg belangrijk! Dat komt omdat ze voor Jezus ook heel belangrijk zijn. Je leest het in de bijbel, Jezus stelde de kinderen centraal, zelfs als voorbeeld voor volwassenen!

‘Wie niet wordt als een kind, kan het Koninkrijk voorzeker niet binnengaan’ (Matt 18:17). We leren graag van kinderen, in hun ontvankelijkheid en onbevangenheid.

Wij geloven dat God, bij I AM, in de onbevangenheid en nieuwsgierigheid van kinderen een fundament van Zichzelf en zijn werk wil bouwen.

Onderbouw/bovenbouw

Elke zondag is er een eigen dienst voor de kinderen. Die begint ook om 10:00 uur. De kinderen van de onderbouw (gr. 1-4) en de kinderen van de bovenbouw (gr. 5-8) hebben een eigen dienst in een eigen lokaal. Aanbidding, onderwijs, iets creatiefs of juist sport en spel zit er altijd in. We willen ervoor staan dat we elk kind zien in zijn of haar unieke DNA, zoals God hen gemaakt heeft en we stimuleren hen elke zondag te ontvangen van wie God is voor hen persoonlijk. Ook is er altijd tijd voor gebed en stimuleren we de kinderen juist ook voor elkaar te bidden. We verlangen een ontmoeting van Jezus zelf met al deze kostbare levens! De kinderen worden door de leiding rond 11:45 teruggebracht in de dienst.

Mini’s

Ook voor de mini’s is er een eigen dienst. Hier mogen de baby’s gebracht worden tot de leeftijd dat de kinderen naar school gaan. Heel divers dus! We hebben een heerlijke tijd met deze kids en proberen hen op hun eigen niveau onderwijs te geven en natuurlijk heel veel liefde! De mini’s mogen altijd om half 12 opgehaald worden door hun ouders.

Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: ‘Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen – Mattheus 18:3

Laat de kinderen tot mij komen, want aan hen die zijn zoals zij behoort het koninkrijk van God (Markus 10:13).

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Matheus 6:10

Heb je een vraag? 

Heb je een vraag over het kinderwerk bij I AM? Stel deze dan gerust via onderstaand formulier.