Intakeformulier uitgebreid

Allereerst bedankt dat je ons je (hulp)vraag toevertrouwt. Om je beter te kunnen helpen willen we je vragen dit formulier in te vullen en aan ons terug te mailen. Deze informatie is kostbaar voor ons en we zullen deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Wat kun je van ons verwachten:

  • Alle gesprekken die plaatsvinden zullen vertrouwelijk behandeld worden; het team heeft gedeelde geheimhouding, d.w.z. dat we als team met elkaar overleggen en bidden.
  • We stemmen ons af op de Heilige Geest en werken met Hem samen
  • We zijn open en transparant: we zullen eerlijk zijn over waar we je wel en niet bij kunnen helpen

Wat verwachten wij van je:

  • Een open, ontvankelijke en actieve houding.
  • Bereidheid om eventuele opdrachten toe te passen, serieus om te gaan met de inzichten die je ontvangt.

Als je dit formulier ingevuld en teruggegeven hebt, wordt er samen met je gekeken wat voor traject we je aanraden en aan kunnen bieden en wanneer gesprekken en onderwijs kan plaatsvinden

Soms is er een wachtlijst of gaat er even tijd overheen. Daar zullen we je dan over informeren.

Jezus is gekomen om Zijn leven te geven en leven in overvloed. Hij heeft elke last gedragen, de prijs betaald en aan Hem behoort de overwinning. Daarom hebben wij geloof en hoop voor elke situatie. We strekken ons uit naar heling en genezing vanuit God en stellen ons open voor wat de Heilige Geest wil zeggen en wat Hij wil aanraken.

Tijdens de diensten en events van I AM (online en offline) is er altijd ruimte voor gebed. Tijdens deze momenten van gebed hebben we mensenlevens zien veranderen door de kracht en aanwezigheid van God. We bidden graag voor je.

Daarnaast hebben we een netwerk van verschillende vormen van zorg zoals persoonlijk gebed, coachende gesprekken en staan we in contact met een psycholoog en maatschappelijk werker. Ook geven we trainingen en weekenden die gericht zijn op persoonlijke herleving.

Heb je een hulpvraag dan denken we graag met je mee of en hoe we je daarbij  mogen ondersteunen. We willen je dan vragen je aan te melden via onderstaand formulier. We zorgen dan dat iemand contact met je opneemt om je aanmelding door te spreken.

Kosten

Voor aanmelding, gesprek en gebed rekenen we geen kosten. Echter werken we met een netwerk. Sommige vormen van hulp waar we naar door verwijzen (zoals een coach) rekenen hun eigen tarief. Voordat je hier voor kiest zullen we duidelijk de kosten communiceren en heb je de vrijheid om er wel of niet voor te kiezen.

Het is altijd fijn als je ons wil zegenen met een gift! Wij zijn daar ontzettend dankbaar voor en zullen het eveneens weer inzetten, in onze bediening, om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken!

Intake formulier uitgebreid hulpvraag

Stap 1 van 4

  • MM slash DD slash JJJJ