Welke brandstof zet jou in beweging?

Als je Jezus volgt dan wandel je met God. Als je wandelt met God dan zit je niet stil. Het feit dat Jezus in je leven komt zet je hoe dan ook in beweging.
Jezus liefde en vergeving zijn een cadeau. Een gave, waar je zelf niets voor kan doen of verdienen. “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Efeze 2:8,9

Maar het is een cadeau wat als effect heeft dat we in beweging gaan komen, gaan wandelen, goede werken gaan doen.
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2:10

Als we niet in beweging zijn gekomen, niet zijn gaan wandelen nadat we “zalig zijn geworden” dan is er iets geblokkeerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we de Heilige Geest niet hebben ontvangen. (Handelingen 19:2) Dat we geïnfecteerd zijn met het denken van de wereld. (Romeinen 12:2, 2 Timotheus 4:10)Of dat we nog gebonden zijn of wettisch en slaafs gedrag vertonen. (o.a. Galaten 3:3-5)

Het geloof zet je dus in beweging. Het is dan wel belangrijk dat je beweegt door de juiste brandstof te gebruiken. Gebruik je niet de juiste brandstof dan zal, net als in het natuurlijke, je motor vastlopen of oververhit raken. Je moet je motor, je hart, dus beschermen.

De brandstof die jou in beweging zet en in beweging houdt is je diepste hartsmotivatie. De vijand zal er alles aan doen om jouw brandstof en daarmee de motor, je hart, te verontreinigen “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.’ Spreuken 4:23”

Heel regelmatig moet je als Christen een check doen van je brandstof. Een verkeerde motivatie als brandstof heeft namelijk het heftige effect dat je vastloopt, burn-out raakt en teleurstelling en hopeloosheid je uiteindelijk tot stilstand brengen.

Sommige brandstoffen kunnen je namelijk eerst heel snel in beweging zetten, dus ze lijken aantrekkelijk. In plaats van te wandelen zorgen deze brandstoffen dat je gaat rennen en vliegen en dat lijkt van buitenaf gezien geweldig.

Als je brandstof, je motivatie, wordt gevoed door angst, schaamte, schuldgevoelens, pijn, boetedoen, minderwaardigheid, eerzucht, positiedrang, wet of gewoonte dan kan je hard gaan, maar zal je niet volhouden. En je zal onbewust ontzettend veel beschadigen in jezelf maar ook om je heen. Want een ongezonde hartsmotivatie maakt dat anderen om je heen je op een ongezonde manier na gaan streven. Het wekt alleen maar jaloezie, kwaadspreken en positiedrang op.

De enige brandstof die jou op een gezonde en duurzame manier in beweging houdt is jouw liefde, dankbaarheid en verwondering voor Jezus. ‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.’ Kolossenzen 3:23-24

Je diepste hartsmotivatie, de brandstof van je hart is dat je alles wat je doet van harte doet alsof je het voor Jezus doet. De enige echte krachtbron om blijvend te wandelen in vreugde, vrede en vruchtbaarheid.

Dus doe voor de zekerheid gelijk nog weer even je maandelijkse brandstof check…

Check 1. Geen verstoppingen? Wandel je in de werken die door God voorbereid zijn, beweeg je in het Koninkrijk?

Check 2. Wat is jouw effect op de mensen om je heen? Gaan ze harder werken, harder zwoegen, is er jaloezie en kwaadsprekerij? Of ben je een aanstekelijk iemand en een voorbeeld voor anderen?

Check 3. Gebruik je nog de juiste brandstof. Is jou liefde voor Jezus de motivatie in je hart of is er een andere brandstof bijgemengd.

Niet helemaal tevreden over de uitslag? Neem radicale besluiten. Ga niet door, vernieuw je brandstof. Stop met rennen en vliegen, ga vandaag nog wandelen.
Is jouw motor al vastgelopen? Nodig de Heilige Geest uit om herstel te brengen waar je vastloopt. Zoek een plaats op waar de brandstof van de liefde voor Christus in ruime mate stroomt en laat je opnieuw vullen. Nodig de Heilige Geest uit om verstoppingen weg te halen, brandstof te vernieuwen en je weer in beweging te zetten. Zodat je heerlijk ontspannen kan wandelen en blijvende vruchten voortbrengt.

‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.’ 1 Korinthe 3:11-13

Het is immers ontzettend balen als al dat zwoegen en zweten, al dat rennen en vliegen, hier op aarde, straks helemaal niets anders blijkt te hebben opgeleverd als een gebouwtje van hout, hooi of stro. En dan een grote vlam en daar gaat al je werk in rook op. Niet fijn toch… Dus stop met werken, ga wandelen! En kies voor de juiste brandstof.