Reckless Love

Sommige mensen hebben moeite met het lied Reckless Love. Het lied gaat over de roekeloze liefde van Jezus voor ons mensen.

Ik begrijp dat echt niet. Hoe kan je een liefde die alles geeft zonder te weten dat het ooit wordt beantwoord beter definiëren dan met het woord: Roekeloos…

Dank U wel mijn roekeloze Koning, dat u zoveel van mij hield dat U alles opgaf. Uw heerlijkheid, Uw leven. U uzelf voor eeuwig beperkte tot bepaalde grenzen die het aannemen van lichamelijkheid met zich mee brengt. En dat alles zonder te weten of ik ooit ‘ja’ zou zeggen op uw Liefdesaanzoek…

Overweldigende liefde
Liefde zonder maat
Zoekt alleen maar vrede
Nooit bezig met het kwaad

Brengt alleen maar waarde
Waar geen waarde meer bestond
Brengt alleen maar genade
Waar het haat en afwijzing vond

En dan zonder ooit te weten
Of iemand ooit op enig moment
Overweldigd door die Liefde
Zou ontvangen wat Hij brengt

Dat is roekeloze liefde
Geen woord dat het beter eert
Simpelweg roekeloos
Is wat deze liefde definieert